Mamy przyjemność poinformować, że dnia 10 grudnia 2012 r. została podpisana umowa sieci naukowej:

 

„Polska sieć naukowa  - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju”

 

której członkami są:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
  • Uniwersytet w Białymstoku.

 

Sieć  powstała w oparciu o dotychczasową współpracę między tymi ośrodkami naukowymi. 

 

Współpraca naukowo–badawcza w ramach Sieci obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane dyscypliny z zakresu nauk prawnych, głównie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego, nauki administracji publicznej oraz międzynarodowego prawa rozwoju.

 

Przedmiotem działania Sieci są badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu realizacji zrównoważonego rozwoju. Sieć będzie służyć integracji i aktywizacji środowiska naukowego i podmiotów stosujących, jak również wykonujących prawo w celu zapewnienia skutecznego wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce, głównie w województwie podlaskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim.

 

W ramach Sieci planowane są działania wspólne,  obejmujące m.in. aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych; prowadzenie wspólnych prac badawczych i rozwojowych oraz wymiana naukowa i osobowa, wspieranie transferu i komercjalizacji nowych technologii, a także organizowanie cyklicznych naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu objętego przedmiotem działania Sieci.

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016, godz. 21:21 - Patryk Ochwat