European Public Speaking Competition 2018

Instytut Europeistyki KUL

Koło Naukowe Studentów Europeistyki „EURO-KUL”

oraz

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL

 

serdecznie zapraszają wszystkich studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wzięcia udziału w
III edycji Konkursu

 

European Public Speaking Competition

 

studenci KUL zaprezentują wystąpienia
w języku angielskim

zgodne z hasłem tegorocznej edycji Konkursu:

 

„Promoting European Union’s values through Erasmus Plus Program

 

Główną Nagrodą w Konkursie jest:

płatny miesięczny staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego

Krzysztofa Hetmana w Brukseli

Czytaj dalej...

Szkolenia dla studentów z funduszy UE w języku polskim i angielskim

Szkolenie będzie prowadzone przez przedstawiciela Oddziału Funduszy Europejskich Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i dotyczyć będzie możliwości pozyskania funduszy na zakładanie działalności gospodarczej i uczestnictwa w szkoleniach, jak również innych kwestii, o które studenci będą mogli zapytać specjalistę.


Szkolenia odbędą się 13 kwietnia 2018 r. godz. 11:40-13:20, CI-300 (dla studentów polskojęzycznych) oraz 20 kwietnia godz. 13:20 -15:00, CI-200 (dla studentów anglojęzycznych).


Polska w strefie Schengen. Granice strefy Schengen na granicach Polski. Seminarium jubileuszowe

Z okazji 10 lat uczestnictwa Polski w strefie Schengen zapraszamy do udziału
w jubileuszowym seminarium Polska w strefie Schengen. Granice Schengen na granicach Polski, które odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. w godz. 11.30-16.15 w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Politologii UKSW we współpracy z Instytutem Europeistyki KUL i Instytutem Europeistyki UW oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Seminarium zostało objęte Honorowym Patronatem przez Przedstawicielstwo KE w Polsce. Patronatu udzieliło temu wydarzeniu także Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich. Aktualny program znajduje się
w załączniku.


Udział w konferencji jest bezpłatny, ale możliwy wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: szanna@kul.lublin.pl.

 

Liczba uczestników jest ograniczona, a zgłoszenia przyjmujemy do 12.04.2018 r.

 

Program


Wykład otwarty - dr Jakub Taylor, Seoul Academy of East Asian Studies

Katedra Nauk o Polityce (Instytut Europeistyki KUL) oraz Katedra Sinologii (Instytut Filologii Klasycznej KUL) mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty, pt: „Między uznaniem a pogardą: Korea a Chiny w ujęciu historycznym (KOR: 한중관계에서 본 동북아시아의 역사)”, który wygłosi Pan dr Jakub Taylor z Seoul Academy of East Asian Studies, Sungkyunkwan University, Korea Południowa.

Wykład rozpocznie się 9 listopada o godzinie 10.00 w Sali CTW-216 Centrum Transfery Wiedzy, Al. Racławickie 14.

 

zobacz plakat


Jak znaleźć interesującą pracę po studiach?

Instytut Europeistyki zaprasza na spotkanie organizowane przez Agnieszkę Szeszel - Ambasadora Karier Unii Europejskiej oraz Koło Naukowe Studentów Europeistyki "Euro-KUL", poświęcone drogom kariery międzynarodowej. Spotkanie odbędzie się 11 maja o 15:00 w sali CI-300. Zapraszamy!

 

program spotkania


Swobody personalne rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL oraz Fundacją Konrada Adenauera, ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Swobody personalne rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy organizowanej w dniu 2 grudnia 2016 roku w Collegium Iuridicum KUL.

Zob. więcej...


Szkola Letnia

W dniach 4-10 lipca 2016 r. w ramach projektu Open Integration zorganizowana została szkoła letnia dla cudzoziemców „Migrants’ Rights Protection”. Współorganizatorami szkoły był WPPKiA, Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną oraz Uniwersytet Otwarty. Poza wykładami tematycznymi w ramach szkoły letniej odbyły się wizyty networkingowe w Urzędzie Miasta, Urzędzie Wojewódzkim, Straży Granicznej oraz organizacjach pozarządowych. Profesorem wizytującym Summer School był prof. Laurynas Bieksa w Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie, który poprowadził kurs z zakresu prawa azylowego i migracyjnego UE.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z wydarzenia przygotowanymi przez naszego absolwenta Vako Karchava.

 

           


Współczesne wyzwania prawa łowieckiego w obliczu zachowania bioróżnorodności w Unii Europejskiej

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową  Konferencje Naukową pt. „Współczesne wyzwania prawa łowieckiego w obliczu zachowania bioróżnorodności w Unii Europejskiej” która odbędzie się w dniach  23-25 października 2016 roku w Suścu k. Tomaszowa Lubelskiego.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedrę Prawa Publicznego, Zakład Prawa Policyjnego i Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydział Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku.

 

 

Czytaj dalej...

NOWE studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych współorganizowanych przez Instytut Europeistyki WPPKiA KUL:

 

-> Post-Graduate Studies in the field of Central and East European Development - studia w języku angielskim

 

-> Migracje Międzynarodowe

 

 


European Youth Event 2016

W dniach 20-21 maja 2016 r. reprezentacja Koła Naukowego Studentów Europeistyki „EURO-KUL” odwiedziła Parlament Europejski w Strasburgu z okazji European Youth Event 2016. Wydarzenie w formie zjazdu organizacji młodzieżowych i studenckich z całej Europy miało na celu zapoznanie uczestników z pracą Parlamentu oraz wysłuchanie ich głosu w ważnych dla Unii kwestiach.  

Czytaj więcej...