Rada Programowa kierunku biotechnologia

 

Koordynator kierunku biotechnologia:

dr Radosław Mencfel

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, Prodziekan

prof. dr hab. Ryszard Szyszka

dr hab. Agnieszka Wolińska

dr hab. inż. Andrea Baier

dr Ludomir Kwietniewski

 

Obsługa administracyjna - mgr Katarzyna Mącik, sekretarz ds. procesu kształcenia


Planowane terminy posiedzeń:

 


Raport Samooceny - Biotechnologia 2020

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2020, godz. 08:58 - Iwona Wysk