Rada Programowa kierunku biotechnologia powstała na podstawie Zarządzenia nr WNSZ-016-2/20 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania rad programowych dla kierunków studiów realizowanych  na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL

 

Koordynator kierunku biotechnologia:

dr Radosław Mencfel

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, Prodziekan, Dyrektor INB

prof. dr hab. Ryszard Szyszka

dr hab. Agnieszka Wolińska

dr hab. inż. Andrea Baier

dr Ludomir Kwietniewski

 

Przedstawiciele studentów:

lic. Kamila Cieczka

Katarzyna Kagan

 

Obsługa administracyjna - mgr Iwona Wysk sekretarze ds. procesu kształcenia


Planowane terminy posiedzeń:

22 października 2019 r.

10 grudnia 2019 r.

7 stycznia 2020 r.

3 marca 2020 r.

7 kwietnia 2020 r.

26 maja 2020 r.


Raport Samooceny - Biotechnologia 2020

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2020, godz. 11:15 - Iwona Wysk