Adres

Instytut Nauk o Sztuce

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

Sekretariat Dyrektora Instytutu Nauk o Sztuce

Kolegium Jana Pawła II

pokój CN-114

tel. 81 445 39 81

 

Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych - kontakt

 • sekretarz ds. procesu naukowego dla dyscypliny nauki o sztuce: CN-114, tel. 81 445 39 81
 • sekretarz ds. procesu kształcenia dla kierunków historia sztuki i muzykologia: GG-337, tel. 81 445 43 37
 • sekretarze ds. studentów:
  - historia sztuki - studia stacjonarne I i II stopnia: GG-147, tel. 81 445 41 71
  - muzykologia - studia stacjonarne I (I i II rok) i II stopnia: GG-147, tel. 81 445 41 71
  - muzykologia - studia stacjonarne I stopnia (III rok): C-841, tel. 81 445 38 33
  - studia doktoranckie: GG-146, tel . 81 445 41 46

 

Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020, godz. 14:11 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak