flag

Studiuj z Nami!

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

(STUDIA STACJONERNE I STOPNIA)

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

(STUDIA STACJONERNE II STOPNIA)

 

s


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

(STUDIA STACJONARNE I STOPNIA)

 


Raport samooceny kierunku Stosunki międzynarodowe

raport_pka_kul_-_stosunki_miedzynarodowe

 

 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW KUL

 

Informujemy, że w skład Zespołu Ekspertów KUL weszli pracownicy naszego Instytutu:

 

- prof. dr hab. Marek Wierzbicki

- dr hab. Andrzej Gil prof. KUL - członek prezydium ZE KUL

- hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

- dr Lech Jańczuk

- dr Artur Jan Kukuła

- dr Agnieszka Łukasik – Turecka - członek prezydium ZE KUL

- dr Beata Piskorska

- dr Konrad Słowiński

- dr Andrzej Szabaciuk

- dr Agnieszka Zaręba


 

 Aktualności

 

Gorąco zachęcamy do obejrzenia wywiadu z dr hab. Andrzejem Gilem, prof. KUL. (link)

 

 

Dr hab. Tomasz Stępniewski przeprowadził wywiad z dr. George Soroka z Uniwersytetu Harvarda pt. Ukraine crisis, Russia and the West.

Zapraszamy do lektury wywiadu (link).

 

 

 

 

Nowe publikacje pracowników

Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

 

Nowa tom Rocznika IESW pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego

 

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Jóźwika i dra hab. Tomasza Stępniewskiego: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 14 (2016), zeszyt 5, pt. „Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej”, Lublin 2016. Zapraszamy do lektury.

Link do publikacji.

 

 

Nowa publikacja pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego.

 

Z radością informujemy, że ukazało się tom czasopisma wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego POLiTeJA, nr 2 (41), Kraków 2016, pt. Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo pod redakcją naukową Magdaleny Lesińskiej i Tomasza Stępniewskiego. W tomie znalazły się artykuły pracowników naszego INPiSM KUL: dra hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL, dra hab. Tomasza Stępniewskiego i dra Andrzeja Szabaciuka. Zapraszamy do lektury

(http://akademicka.pl/ebooks/free/0bf75b00f17df1b75aa46d8b04e9cab1.pdf).

 

 

 Z radością informujemy, że ukazał się nowy numer „Studiów Europejskich" Uniwersytetu Warszawskiego, nr 4 (76) 2015, dotyczący problemów bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Redaktorami naukowymi tego numeru są dr hab. Tomasz Stępniewski oraz doc. dr Artur Adamczyk. Zapraszamy do lektury. 

 

 

Agnieszka Łukasik-Turecka (redaktor tomu),„Roczniki Nauk Społecznych” T.7 (43)/2015 nr 3 zatytułowany „Political Communications During the Election Period. Polish Election Campaigns in 2014", TN KUL, Lublin 2015.

Więcej informacji

 

Tomasz Stępniewski (redaktor tomu),„Roczniki Nauk Społecznych” T.7 (43)/2015 nr 1 zatytułowany „Region Azji Centralnej: bezpieczeństwo, gospodarka, polityka, historia”, TN KUL, Lublin 2015.wiecej informacji

 

Stanisław Wójcik, Personalizm polityczny. Zarys problemów. Wyd. KUL. Lublin 2015, ss. 164

Więcej informacji

 

Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

Więcej informacji

 

Wojciech Gizicki (red.), Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, KUL, Lublin 2013.

Więcej informacji

 

 
 

Pozostałe aktualności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2019, godz. 13:41 - Andrzej Podraza