Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tworzą Katedry:

Pedagogiki Ogólnej, Filozofii Wychowania, Pedagogiki Chrześcijańskiej, Historii Wychowania i Opieki Społecznej, Pedagogiki Specjalnej, Pedagogiki Rodziny, Pedagogiki Społecznej, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Psychopedagogiki, Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Pedagogiki Porównawczej, Edukacji Literackiej i Teatralnej oraz Biografisytki Pedagogicznej. 

   Od początku funkcjonowania kierunku w ramach Instytutu realizowane są liczne projekty badawcze. Obejmują one antropologiczno-aksjologiczne podstawy wychowania, system edukacji, dzieje szkolnictwa elementarnego i opiekę społeczną, badania nad rodziną, pedagogiką personalistyczną, podstawy "pedagogiki otwartej" i chrześcijańskiej, myśl pedagogiczną okresu II Rzeczypospolitej, środki komunikowania się osób niesłyszących (fonogesty, język migowy), uwarunkowania wychowania chrześcijańskiego, badania z zakresu resocjalizacji, reedukacji, zdrowia i profilaktyki, pedeutologii i mediów.

 

Instytut Pedagogiki KUL kształci studentów na trzech kierunkach:

     

 

  Nowość!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

        Pedagogika

Pedagogika specjalna

Studia licencjackie (stacjonarne i e-learnongowe)

 

Studia II stopnia

magisterskie (stacjonarne i e-learnongowe)

 

Studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne)

Studia jednolite magisterskie

(stacjonarne)

 

Studia II stopnia magisterskie (stacjonarne)

 

 

 

Instytut Pedagogiki oferuje również studia podyplomowe [link]

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019, godz. 01:21 - Agnieszka Linca-Ćwikła