Dyrektor Instytutu Socjologii

Prof. dr hab. Jurij Paczkowski

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2012, godz. 17:49 - Mirosław Rewera