ipna

Internetowy Przegląd Nauk o Administracji jest recenzowanym interdyscyplinarnym pismem naukowym.

Czasopismo jest istotną płaszczyzną wymiany idei z zakresu szeroko rozumianej nauki administracji, współtworząc nowy kształt służb publicznych na miarę XXI wieku. Na łamach półrocznika będą publikowane opracowania o tematyce obejmującej szeroko rozumianą problematykę z zakresu administracji publicznej, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz innych gałęzi prawa w stopniu, w jakim dotyczą stosunków zachodzących w administracji publicznej, a także zagadnień z zakresu innych dziedzin nauki, o ile korespondują one z tematyką administracji publicznej lub prawa ją regulującego oraz są przydatne dla zrozumienia tej tematyki w tym m.in. historię administracji publicznej, zarządzanie, strukturę itd. W czasopiśmie zostały wyodrębnione następujące działy: Artykuły, Przegląd orzecznictwa, Sprawozdania (Informacje, Komunikaty), Glosy, Recenzje.

 

Redakcja

Rada  Naukowa

Procedura recenzowania

Wydane numery

Call for papers

Wskazówki dla Autorów

Lista recenzentów

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2018, godz. 20:42 - Małgorzata Ganczar