Spis treści, pdf

 

ARTYKUŁY

 

Mateusz Barański, ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA W POLSCE. RYS HISTORYCZNY, 01_pdf

 

Agata Szpunar, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA Z WEKSLA WŁASNEGO, 02_pdf

 

Dagmara Gut, SPRZECIW OD DECYZJI KASACYJNEJ ORGANU ODWOŁAWCZEGO WYDANEJ W TRYBIE ART. 138 § 2 k.p.a., 03_pdf

 

Paulina Jaszczuk, BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – PRÓBA DEFINICJI POJĘCIA, 04_pdf

 

Kamil Klepacki, INSTYTUCJA OMBUDSMANA NA SZCZEBLU LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII – WYBRANE ASPEKTY, 05_pdf

 

Michał Kiedrzynek, WARUNKI NIEZALEŻNOŚCI RADNEGO GMINY W PRAWIE POLSKIM I BRAZYLIJSKIM, 06_pdf

 

Norbert Czechowski, WARTOŚCI I ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SŁUŻBIE OCHRONY JEDNOSTKI, 07_pdf

 

Michał Kiedrzynek, USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, 08_pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ NT. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I WYZWANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,  (Izabela Bentkowska-Furman, Agata Gados), 09_pdf

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018, godz. 09:19 - Małgorzata Ganczar