Logo Erasmus

Kurs intensywny „Język w biznesie – biznes w języku” jest projektem organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katholieke Universiteit Leuven i Universiteit van Amsterdam. Projekt jest programem intensywnym, finansowanym z programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie".

 

Celem kursu „Biznes w języku – język w biznesie” jest umożliwienie nawiązania kontaktów i wymianę doświadczeń studentom i nauczycielom uczelni partnerskich oraz zaproszonym ekspertom. Studenci będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje z zakresu ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej w j. niderlandzkim i polskim oraz sprawdzić się w pracy w międzynarodowym zespole.

Ponadto projekt ułatwi uczestnikom podjęcia pracy w środowisku wielokulturowym, także w innym kraju. Oferuje nie tylko jednorazową szansę skorzystania z wymiany międzynarodowej, ale przygotowuje grunt pod przyszłą mobilność zawodową.

 

Materiały dydaktyczne opracowane w ramach kursu stanowią podstawę do wprowadzenia elementów kursu do programów nauczania uczelni partnerskich.

 

Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2014, godz. 13:49 - Stefanie Bogaerts