← Powrót do listy Ekspertów KUL

 

Komentarz z dn. 23.03.2016 r.

dr Anna Sugier-Szerega

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Katedra Kultury Medialnej

 

Istoty świąt poszukiwanie…

 

Judasz, Piłat, Szymon z Cyreny, Weronika, zawodzące kobiety. Niema Maryja nosząca rozpacz wszystkich matek grzebiących swoje dzieci.  Zagubieni apostołowie i zdrajca na drzewie, przygnieciony ciężarem winy.  Piotr uparcie twierdzący, że nigdy, przenigdy nie znał tego człowieka.  Setnik po wszystkim w Jezusa wpatrzony. Józef z Arymatei, Nikodem, zdejmujący ciało z krzyża.  Maria Magdalena i Maria, matka Józefa w oddali...

Każdy nosi w sercu ciemność Wielkiego Piątku. Karmi się sobotnim żalem. Niedzielny poranek. Pośpiech kobiet i zdziwienie.. Nie znalazły Ciała w grobie.

Kto pojmie Zmartwychwstanie?

Zostają tylko słowa księdza Twardowskiego:

Jezu – wprost na Wielkanoc
Usiądź między nami –
wierzących niewierzących
Poobmywaj łzami

(Przy stole, ks. Jan Twardowski, 1998)