ITP: INICJATYWA TEATRALNA POLONISTÓW
(PEDAGOGÓW, PRAWNIKÓW, PSYCHOLOGÓW, PHILOSOPHÓW I INNYCH…)Grupa powstała wiosną 2001 r. Od tego czasu zrealizowała kilka dużych spektakli oraz występowała podczas corocznych spotkań opłatkowych na uczelni. Wśród dużych spektakli należy wymienić musicale: Toast (na podstawie „Listów starego diabła do młodego” C. S. Lewisa), Historyję (opartą na motywie Everymana i tekstach z kanonu średniowiecznej literatury polskiej), Raj utracony (plastyczna realizacja dzieła stworzenia i grzechu pierwszych rodziców – z wykorzystaniem idei zawartych w Księdze Rodzaju, jak w dziele J. Miltona Raj Utracony), Nasze Miasto (na podstawie dramatu T. Wildera), Józef (biblijna komedia muzyczna opowiadająca starotestamentową historię Józefa i jego braci).
Teatr ITP występował na scenach w wielu miastach Polski (Warszawa, Częstochowa, Elbląg, Gdynia, Nidzica, Zielona Góra, Opole, Nowy Sącz, Łódź) i nie tylko (Berlin). W ostatnim czasie została wydana płyta CD z piosenkami z musicali.
ITP pragnie poprzez śpiew, taniec, ciszę, słowo, zabawę czy śmiech mówić o sprawach ważnych. Wśród podejmowanych tematów nieustannie przewijają się motywy związane z wyborami, czujnością i otwartością na działanie Boga w codziennym życiu.
Uczestnikami grupy są studenci oraz kilkoro absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. I choć inicjatywa zawiązała się wśród studentów polonistyki, to do ITP należą także studiujący na innych kierunkach (pedagogika, psychologia, prawo, filozofia). Jedynym warunkiem należenia do zespołu jest systematyczna praca, otwarcie się na zajęcia proponowane na próbach oraz wspólna odpowiedzialność za całe dzieło. Nowe osoby są przyjmowane każdego roku, po udziale w przesłuchaniach wokalnych i wyjazdowych warsztatach teatralnych.Kurator ITP:
dr hab. Wojciech Kaczmarek, prof. KUL

Prowadzący grupę:
ks. Mariusz Lach SDB
tel. 0-81/774-42-93
e-mail: marlach@poczta.onet.pl
www.teatritp.lublin.pl
Autor: agjar
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2007, godz. 15:04 - Agnieszka Jarosz