Instytut Myśli Schumana w Warszawie jest organizatorem corocznego Festiwalu Schumana. W tym roku odbywa się już IV edycja tego wydarzenia. KUL jest współorganizatorem jednego z wydarzeń Festiwalu. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne Festiwal musiał przenieść się ze Świątyni Opatrzności Bożej do Internetu. Kilkanaście wydarzeń festiwalowych - dyskusje, seminaria, spotkania modlitewne - będą odbywać się w dn. 9 maja – 7 czerwca. Dotyczą one zarówno spraw społeczno-politycznych, kulturowych, jak i gospodarczych. Jeden z paneli pt. Nauka społeczna kościoła w myśli świętego Jana Pawła II, Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieża Leona XIII i Sługi Bożego Roberta Schumana i doktrynie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" jest przygotowany i moderowany przez dr hab. Wojciecha Gizickiego, prof. KUL. Udział w dyskusji weźmie kilku pracowników KUL.
Zapisy do udziału przez stronę: http://europejskifestiwalschumana.com/zapisy/
Wydarzenie odbywa się na platformie MS Teams.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2020, godz. 18:15 - Maria Mazurek-Olszowa