KOMUNIKAT 2

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

Redakcja kwartalnika WZPiNoS KUL „Społeczeństwo i Rodzina”

 

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

 

 

zapraszają na

IV Międzynarodową Konferencję Naukową:

STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

pod hasłem: Religia i wspólnota,

 

która odbędzie się w dniu 24 maja 2016 roku

na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli,

ul. Kwiatkowskiego 3A.

 

Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna

 

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Teologiczne

 

 

Partnerzy instytucjonalni

 

Universitatea din Craiova | Facultatea de Stiinte Sociale (Rumunia)

University of Craiova | Faculty of Social Sciences (Romania)

 

Instytutu Psychologii im. G.S. Kostiuka | Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy

G.S. Kostiuk Institute of Psychology | The Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

 

Vytauto Didžiojo universitetas | Katalikų teologijos fakultetas (Litwa)

Vytautas Magnus University | Catholic Theology Faculty (Lithuania)

 

Ekonomikas un Kultūras augstskola  (Łotwa)

The University of Economics and Culture (Latvia)

 

Komitet naukowy

Ks. prof. dr hab. Roman B. Sieroń, KUL Jana Pawła II (Stalowa Wola) - przewodniczący

Prof. dr Benas Ulevičius, Vytautas Magnus University, Kowno (Litwa)

Prof. dr Maria Mojzešova, Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratysława (Słowacja)

Prof. dr Velga Velvere, Łotewska Akademia Nauk, Ryga (Łotwa)

Prof. dr Eugenia E. Udangiu, Universitatea din Craiova (Rumunia)

Prof. dr Ionuţ Şerban, Universitatea din Craiova (Rumunia)

Prof. Dr hab. Yevhien Kharskovshchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv Ukraina

Dr Cristina Ilie Goga, Universitatea din Craiova (Rumunia)

Dr Iwona Kołodziejczyk, Divine Word University, Madang (Papua-Nowa Gwinea)

Dr Stephen Mutch, Macquarie University, Sydney (Australia)

Dr Arzu İçağasıoğlu Çoban, Başkent Üniversitesi, Ankara (Turcja)

Dr Adrian J. Reimers, University of Notre Dame (Stany Zjednoczone)

Dr David W. Lutz, Holy Cross College at Notre Dame (Stany Zjednoczone)

Dr Erik Aasland, Fuller Graduate School of Intercultural Studies, Pasadena (Stany Zjednoczone)

Dr Adesoji Oni, University of Lagos (Nigeria)

Prof. dr. hab. Wiesław Wójcik, PAN/WSA w Bielsku Białej (Bielsko Biała)

Prof. dr hab. Grzegorz Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)

Prof. dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice)

Ks. prof. dr hab. Andrzej Łuczyński, KUL Jana Pawła II (Lublin)

 

 

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Jadwiga Daszykowska, KUL Jana Pawła II (Stalowa Wola) - przewodnicząca

Prof. dr hab. Tamara Hovorun, KUL Jana Pawła II (Stalowa Wola)

Prof. dr hab. Liliya Morska, KUL Jana Pawła II (Stalowa Wola)

Prof. dr hab. Julia Gorbaniuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin)

Dr hab. Piotr T. Nowakowski, KUL Jana Pawła II (Stalowa Wola)

Dr Mirosław Rewera, KUL Jana Pawła II (Stalowa Wola)

Dr Bogdan Więckiewicz, KUL Jana Pawła II (Stalowa Wola)

Dr Dorota Szumna, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)

Dr Łukasz Szwejka, Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

Dr Leszek Buller, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)

Dr Monika Wojtkowiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Kielce)

Mgr Rafał Podleśny, KUL Jana Pawła II (Stalowa Wola)

 

 

 

 

 

Założenia konferencji:

Problematyka religijności jest obecna w debacie naukowej i publicznej w kontekście globalizacji i przemian we współczesnym świecie, a zwłaszcza we współczesnych Kościołach, wspólnotach i organizacjach religijnych, nowych ruchach religijnych, jak też pozainstytucjonalnych formach religijności. Wyrazem szczególnego zainteresowania religią, religijnością i wspólnotą w XXI wieku jest dyskusja na temat nowych płaszczyzn i form funkcjonowania człowieka w przestrzeni sacrum. Prowadzona jest dyskusja w kwestii ekskluzywizmu, inkluzywizmu czy pluralizmu religijnego. Przedmiotem konferencji jest ujęcie problematyki religii i wspólnoty we współczesnych realiach społeczno-kulturowych
(w kontekście szans i zagrożeń) oraz wymiana poglądów i doświadczeń naukowych
w kontekstach: teologicznym, antropologicznym, filozoficznym, etycznym, pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym i prawnym.

 

Formularz zgłoszeniowy: pobierz.

 

Rozważania obejmą następujące obszary:

  1. Interdyscyplinarna, multidyscyplinarna, transdyscyplinarna konceptualizacja religii, religijności i wspólnoty
  2. Religia a wspólnota
  3. Religia, wspólnota w przestrzeni społecznej (kulturze, nauce, polityce, mediach i in.)
  4. Religia, wspólnota w wymiarze jednostkowym
  5. Globalizacja świata a kwestia religii, religijności, wspólnotowości
  6. Wiek XXI – czas dialogu interreligijnego czy „wojen religijnych”?
  7. „Swoi” i „obcy” w Kościele

 

Organizacja konferencji: Program konferencji będzie przewidywał obrady plenarne z udziałem zaproszonych gości, obrady w sekcjach i sesję plakatową. Przewidywany czas wystąpienia w sesji plenarnej to około 20 min natomiast na prezentację referatu w sekcjach i plakatu w sesji plakatowej przewidziano 10 min.

 

Opłata konferencyjna: Koszt za udział czynny w konferencji wynosi 400 PLN. Koszt za udział bierny (bez wygłoszenia referatu) to 200 zł. Wpłatę należy uiścić do dnia 5 maja br. na konto Instytutu Teologicznego w Sandomierzu z dopiskiem: Religia i wspólnota. Dane do przelewu: Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, ul. Mariacka 9, 27-600 Sandomierz. Numer konta: BPH O/Sandomierz 66 1060 0076 0000 3200 0001 8141. Potwierdzeniem płatności będzie rachunek uproszczony (nie wystawiamy faktur).

Zaświadczenie o biernym i czynnym udziale w konferencji będzie wydawane jedynie osobom, które wygłoszą prelekcje i dokonają opłaty konferencyjnej.

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: catering w przerwie kawowej, materiały konferencyjne, obiad.

Uwaga!

Rezerwacja i koszt przejazdów, noclegów – we własnym zakresie uczestnika konferencji. Organizatorzy wskażą dogodne miejsca noclegowe w Stalowej Woli w kolejnym komunikacie.

Szczegółowy program konferencji zostanie do Państwa przesłany na początku maja br.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Organizatorzy

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2016, godz. 17:21 - Rafał Podleśny