PROGRAM

IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Z CYKLU „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

 

Temat przewodni:

„Kobieta nauczycielką życia – biografie (nie)zwykłe”

 

Organizatorzy konferencji:

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wraz z

Fundacją „Biografie Codzienności”

 

 

Miejsce: Campus Majdanek, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Lublin

sala DMMIII-19, 29 maja 2017 r., godz. 10:00

 

 

Program konferencji:

10:00-10:15 – OTWARCIE KONFERENCJI I WPROWADZENIE (sala DMMIII-19)

 

- ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Biografistyki Pedagogicznej IP KUL

 

 

 

PANEL I

Prowadząca: dr Marta Buk-Cegiełka (KUL)

10:15 – 16:00

(sala DMMIII-20)

 

Paulina Anikiej (UG, Gdańsk), Codzienność matek dzieci z Dystrofią Mięśniową Duchenne`a

Mgr Karolina Ludwikowska (KUL, Lublin), Virginia Satir – nowe spojrzenie na psychoterapię

Sylwia Zubrzycka (UMCS, Lublin), Rola kobiet w eliminacji barier w komunikowaniu się osób głuchoniewidomych

Mgr Joanna Kata (UMCS, Lublin), Rola matki w wychowaniu dziecka z zaburzeniami rozwoju – studium przypadku

Mgr Marta Samorańska (KUL, Lublin), Wychowawcze funkcjonowanie kobiety w roli matki i nauczycielki

Mgr Kamila Farbiszewska-Arent (KUL, Lublin), „Nie możemy się zamknąć na informacje i ignorować faktu, że miliony ludzi cierpią” – Angelina Jolie nie tylko aktorka…

Mgr Magdalena Połom (KUL, Lublin), Anorektyczna, czyli idealna? Wizerunek kobiety kreowany przez współczesne media

Mgr Łucja Cyranek (UMCS, Lublin), mgr Marlena Stradomska (UMCS, Lublin), mgr Tomasz Słapczyński (UJ, Kraków), Terapeutyczne studium przypadku: wpływ matki na życie córki

Mgr Agnieszka Skotnicka (UG, Gdańsk), Macierzyńska wizja bycia „specjalną matką” w świetle trudnych doświadczeń biograficznych

Mgr Ewelina Okrutna (KUL, Lublin), Obraz kobiety w rodzinie dysfunkcyjnej – studium przypadku

Mgr Urszula Maja Krzyżanowska (KUL, Lublin), Transgresje w biografii Fridy Kahlo

Karolina Ciepiela (KUL, Lublin), Natalia Partyka i Renata Kałuża jako przykłady niezwykłej siły charakteru

Mgr Agnieszka Matwiejczuk (UR, Rzeszów), Życie: dar z siebie – postać Antoniny Żabińskiej

Dajana Torula, Adrianna Trojak (UMCS, Lublin), Irena Sendlerowa - odwaga jednej osoby, która uratowała wiele żyć

Mgr Adam Marek (UMCS, Lublin), Kształtowanie właściwych postaw młodzieży fundamentem trwałości i bezpieczeństwa państwa. Omówienie działalności edukacyjno-wychowawczej Marii Kleniewskiej

Mgr Iryna Ahapava (KUL, Lublin), Anna Lewandowska – szczęśliwa kobieta w sporcie

Mgr Angelika Roczniak (KUL, Lublin),Kobieta idealna – wizerunek współczesnych kobiet w mediach społecznościowych

Oliwia Tybor (KUL, Lublin), Irena Sendler –„Czyniłam ludzką powinność”

Mgr Olga Pikul (KUL, Lublin), Inger Munch – nieznana historia siostry wielkiego artysty

Mgr Magdalena Rudzka (KUL, Lublin), Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej

Krzysztof Ząbek, Kacper Wonia (UMCS, Lublin), Zhou Qunfei – biografia Kopciuszka z Chin, jako przykład drogi od zera do milionera i jej roli w zwiększeniu aktywności zawodowej kobiet w chińskim społeczeństwie

 

PANEL II

Prowadząca: dr Anna Wiatrowska (UMCS)

10:15 – 16:00

 (sala DMMIII-19)

 

Mgr lic. Andrei Ahapau (KUL, Lublin), Od Ewy do Marii Magdaleny – obraz kobiety na kartach Pisma Świętego

Mgr Aleksandra Pijas (KUL, Lublin), Aktywność zawodowa kobiet w obszarze tworzenia i stosowania prawa. Studium przypadku na przykładzie Eleanory Roosevelt

Liliia Hrytsai (UMCS, Lublin), „Żelazna Dama” Margaret Thatcher jako wielka inspiracja dla kobiet

Mgr Patrycja Olejniczak (UMCS, Lublin), Między strachem a heroizmem – Obraz kobiety w obliczu wojny na przykładzie Róży i Wołynia Wojciecha Smarzowskiego

Mgr Joanna Skoczylas (KUL, Lublin), Uczy miłości do Boga: pokorą, oddaniem i prostotą. Historia życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Mgr Marcin Złoty (UŁ, Łódź), Postać Karoliny Kózkówny jako przykład kobiecego piękna

Paulina Fronczak (UŁ, Łódź), Stefania Geisler – lekarka z getta łódzkiego

Mateusz Kowalski (UŁ, Łódź), Ozdoba salonu, towarzyszka męża i pierwsza nauczycielka. Role rodzinne i społeczne kobiet z burżuazji w XIX wieku

Małgorzata Hanć (Uniwersytet SWPS, Warszawa), Kay Redfield Jamison – pomiędzy naukowym szkłem, literackim pięknem i życiową mądrością...

Mgr Małgorzata Penińska (KUL, Lublin), „Babka, młodszą zwana, była drugą nauczycielką moją […]”. O babkach Józefa Ignacego Kraszewskiego

Mgr Olga Smalej (UMCS, Lublin), Simone de Beauvoir – pionierka feminizmu, rewolucjonistka życia rodzinnego

Mgr Anita Edyta Wizner (AI, Kraków), Kobieta a miłosierdzie w ujęciu Jacka Woronieckiego

Ewelina Ozga, Małgorzata Pałka (UMCS, Lublin), Margaret Thatcher – ,,Żelazna Dama” polityki

Mgr Marta Gudowska (KUL, Lublin), Historia postępu: determinacja i przypadek. O tym, jak kobiety-pacjentki stawały się częścią medycyny w XIX w.

Mgr Anna Budzeń (KUL, Lublin), Kobieta niezwykła. Dydaktyczno-pedagogiczna i naukowa działalność Profesor Janiny Niemirskiej-Pliszczyńskiej

Mgr Patrycja Puchajda (UR, Rzeszów), Patriotyczna działalność kobiet w latach okupacji niemieckiej w Gorlicach (1939-1944)

Mgr Elżbieta Szulc-Wałecka (UMCS, Lublin), Uczestnictwo kobiet w polityce lokalnej

Karolina Winiarczyk (UP, Kraków), Natalia Tułasiewicz – nauczycielka, miłośniczka nauki, świecka apostołka, nowoczesna święta

Mgr Magdalena Gajderowicz (KUL, Lublin), Antonina Grygowa i Hermina Braunsteiner –

Ryan. Dwie kobiety, dwie skrajności w rzeczywistości obozowej Majdanka

Mgr Monika Dzida (UMCS, Lublin), Eliza Orzeszkowa – pisarka, działaczka społeczna, nauczycielka życia

Dominik Ciećko (UM, Lublin), Evita Peron – kult świętej grzesznicy

Mgr Urszula Motyka (KUL, Lublin), Rola kobiet w historii teatru polskiego

Mgr Katarzyna Sabat (KUL, Lublin), „Słowo honoru” w biografii Emilii Malessy „Marcysi”

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Siostry Eugenia Revasio i Faustyna Kowalska – jako apostołki miłości miłosiernej Boga Ojca

 

 

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Komitet Naukowy:
dr hab. Anna Jabłońska (UJK)
dr hab. Grażyna Karolewicz
ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. (PWSZ Chełm)
dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
ks. prof. zw. Edward Walewander (KUL)
dr Małgorzata Łobacz (KUL)
dr Katarzyna Wołk (KUL)

dr Izabela Nadolnik

Sekretarz: mgr Katarzyna Sabat (KUL)

 

PROGRAM KONFERENCJI 29.05.2017

KOMUNIKAT O KONFERENCJI

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2017, godz. 17:54 - Katarzyna Sabat