PROGRAM

Piątek 12.11.2010 godz. 14.00-20.00 

SYMPOZJUM

Etos modi gregoriańskich. Teoria czy rzeczywistość? – ks. dr hab. Robert Bernagiewicz prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Średniowieczny system tonalny w kontekście harmonii sfer - dr Andrzej Wolański (Akademia Muzyczna, Wrocław)
Analiza semiologiczno-modalna w świetle praktyki wykonawczej śpiewu
i akompaniamentu – ks. dr Mariusz Białkowski (Akademia Muzyczna, Poznań) – mgr Robert Hauptmann (Akademia Muzyczna, Poznań)
Opracowania melodii gregoriańskich w Krakowskiej Tabulaturze Organowej – mgr Marek Fronc (Akademia Muzyczna, Wrocław)
Modalność organowych opracowań psalmów w twórczości J. P. Sweelinka – mgr Tomasz Głuchowski (Akademia Muzyczna, Wrocław)
Możliwości wykorzystania elementów harmoniki modalnej w akompaniamencie
pieśni kościelnych opartych na skalach dur-moll – ad. Tomasz Kulikowski (Akademia Muzyczna, Wrocław)
Przykłady zastosowania skal modalnych w ludowych śpiewach religijnych – ks. dr Krzysztof Borowiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Modalność współczesnej polskiej pieśni liturgicznej – ks. mgr lic. Piotr Dębski (Akademia Muzyczna, Wrocław)
Repertuar gregoriański w codziennej praktyce organisty – Ordo Missae – ks. dr Mariusz Białkowski

Sobota 13.11.2010 godz. 9.30-19.30

WARSZTATY

Akompaniament recytatywów mszalnych – mgr R. Hauptmann
Akompaniament pieśni - ad. T. Kulikowski
Repertuar gregoriański – Proprium Missae - ks. dr M. Białkowski
Msza św.
Koncert organowy

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa w sympozjum: 100 zł;
studenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu: 10 zł.
W ramach opłaty zapewnione są materiały dydaktyczne.
Kartę zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty na konto Akademii proszę przesłać
do 30 października 2010r.
listownie na adres:
Dział Nauczania, Wydz. IV, Akademia Muzyczna,
pl. Jana Pawła II nr 2
50 – 0433 Wrocław
z dopiskiem: "sympozjum dla organistów"
lub pocztą elektroniczną na adres:
warsztatymuzlit@amuz.wroc.pl
Nr konta Akademii Muzycznej:
Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428
z dopiskiem : "sympozjum dla organistów"
Jeśli potrzebujecie Państwo fakturę VAT, proszę o podanie odpowiednich danych instytucji.
Muszą one pokrywać się z danymi osoby wpłacającej.
Faktury wystawiane są w terminie do 7 dni od daty wpłaty.
Do 20 października 2010 możliwa jest rezerwacja noclegów z 12/13.11.2010 w Domu
Turystycznym "Trio" (ul. Trzemeska 4, 8 min. od pl. Jana Pawła II). Liczba miejsc jest
ograniczona.
Cena za pokój dwuosobowy bez łazienki – 76 zł
Płatne w recepcji hotelu w momencie zakwaterowania.
Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu wpłaty. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń
Kontakt: warsztatymuzlit@amuz.wroc.pl tel.: 691 727 789
Zajęcia rozpoczynają się w sali kameralnej (I piętro) Akademii Muzycznej we Wrocławiu,
pl. Jana Pawła II nr 2.

Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2010, godz. 18:00 - Robert Bernagiewicz