IV Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego

Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne

Kazimierz Dolny, 17-18 maja 2013 r.

 

 

 

Program:

 

17 maja, piątek

 

16.00 - 18.30 I sesja

16.00 - 16.10 - Ks. Prof. Dr hab. Antoni Dębiński (KUL), Wprowadzenie do obrad

16.10 - 16.25 - Prof. Dr hab. Jan Zabłocki (UKSW), Ennius o 'manum conserere'

16.25 - 16.40 - Dr hab. Marzena Dyjakowska, Prof. KUL (KUL), Orbitas omni fugienda nisu... Rozważania Publiusza Papiniusza Stacjusza o rodzinie rzymskiej

16.40 - 16.55 - Dr Paulina Święcicka (UJ), ‘Suum cuique’ is our Roman justice (Shakesp. Tit. AnDr. 1.1.284) - William Shakespeare, Heiner Müller i rzymskie fundamenta

16.55 - 17.10 - Mgr Łukasz Korporowicz (UŁ), Doktorzy prawa w dwóch angielskich komediach epoki renesansu

17.10 - 17.25 - Dr Elżbieta Loska (UKSW), Aerarium Saturni

17.25 - 17.40 - Mgr Stefan Karolak (WSM), Prawo w poezji - poezja w prawie; a może matematyka? Refleksje antyczno - współczesne

17.40 - 17.55 - Dr Agata Łuka (KUL), Inque meo nullum carmine crimen erit. Owidiusza konflikt z prawem.

17.55 - 18.15 - dyskusja

 

 

18 maja, sobota

9.00 - 12.30 II sesja

9.00 - 9.15 - Dr hab. Jarosław Rominkiewicz, Prof. UWr (UWr), Inpones  plagiario pudorem. Marcjalis o literackiej kradzieży

9.15 - 9.30 - Dr hab. Piotr Niczyporuk, Prof. UwB, (UwB), Bankierzy rzymscy u Liwiusza

9.30 - 9.45 - Prof. Dr hab. Marek Kuryłowicz (UMCS), Poeta rzymski na cmentarnych ścieżkach - między prawem a obyczajami

9.45 - 10.00 - Dr Ewa Gajda (UMK), Problem prawny credo Justyniana I w  poezji bizantyńskiej

10.00 - 10.15 - Mgr Joanna Skwara (UZurich), Bajkowe vocanda - o wpływie tematyki prawniczej na budowę i narrację bajek Fedrusa

10.15 - 10.30 - Dr Dobromiła Nowicka (UWr), Kilka słów o granicach wolności słowa poety w starożytnym Rzymie

10.30 - 10.50 - dyskusja

10.50 - 11.20 - przerwa

11.20 - 11.35 - Dr Dorota Stolarek (KUL), Verus amor contra legem Iuliam de adulteriis

11.35 - 11.50 - Dr hab. Anna Tarwacka (UKSW), O tym, jak Plaut nie pisał o  cenzorach

11.50 - 12.05 - Dr Jerzy Krzynówek (UW), ‘Vitaque mancipio nulli datur’ filozoficzne i poetyckie odniesienia do mancipium w rzymskiej poezji

12.05 - 12.20 - Mgr Aleksandra Kaczmarczyk (UWr), Poezja w ‘Quaestiones’ Roffredusa Beneventanusa

12.20 - 12.40 - dyskusja

 

 

15.00 - III sesja

15.00 - 15.15 - Dr Renata Kamińska (UKSW), Dopuszczalność immisji w stosunkach sąsiedzkich starożytnych Rzymian

15.15 - 15.30 - Dr Piotr Kołodko (UwB), Obraz kwestury w wybranych źródłach literackich

15.30 - 15.45 - Dr Przemysław Kubiak (UŁ), Czyn Patroklosa a rzymskie prawo karne

15.45 - 16.00 - Mgr Izabela Leraczyk (KUL), Gwiezdne wojny - rzymskie traktaty według Maniliusza

16.00 - 16.15 - Dr Krzysztof Szczygielski (UwB), Prawo rzymskie w twórczości Adama Mickiewicza

16.15 - 16.30 - Mgr Michał Burtowy (UG), Władysław Broniewski wobec prawa rzymskiego

16.30 - 16.45 - Dr Maciej Jońca (KUL), ‘Prawo rzymskie przestało istnieć’: od poetyckiego toposu do świadomości zbiorowej

16.45 - 17.00 - Dr Anna Kosińska (KUL), Prawna ochrona szczególnego utworu poetyckiego, jakim jest hymn narodowy - charakterystyka i funkcje

17.00 - 17.30 - dyskusja

 

 

Autor: Izabela Leraczyk
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2013, godz. 09:39 - Izabela Leraczyk