Od 1999 r. Katedra Języka Polskiego KUL oraz Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS organizują cykliczne Spotkania Lubelskich Językoznawców. Choć w zamierzeniu konferencja miała mieć lokalny, lubelski, charakter, od samego początku brali w niej udział przedstawiciele innych ośrodków naukowych. Do udziału w konferencji albo do jej współorganizacji zapraszaliśmy inne instytucje naukowe. Wśród nich znalazły się znalazły się Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet w Białymstoku, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu, a ostatnio  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu. Kolejne tomy serii Język polski. Współczesność. Historia zawierają wybrane referaty konferencyjne.

 

 

Seria wydawana jest naprzemiennie przez Wydawnictwo UMCS i Towarzystwo Naukowe KUL. Tom VIII wydała Officina Simonidis – Wydawnictwo PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu.

 

Język polski. Współczesność. Historia, t. I, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.

jpwh01.png

Język polski. Współczesność. Historia, t. II, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.

jpwh02.png

Język polski. Współczesność. Historia, t. III, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.

jpwh03.png

Język polski. Współczesność. Historia, t. IV, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.

jpwh04.png

Język polski. Współczesność. Historia, t. V, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

jpwh05.png

Język polski. Współczesność. Historia, t. VI, red. W. Książek-Bryłowa, M. Nowak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007.

jpwh06.png

Język polski. Współczesność. Historia, t. VII, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

jpwh07.png

Język polski. Współczesność. Historia, t. VIII, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Officina Simonidis. Wydawnictwo PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Zamość 2010.

 

jpwh08.jpg

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011, godz. 11:36 - Agata Poręba