Aby skorzystać z poradni, należy wpisać w okienko Szukaj słowo, które  budzi wątpliwości, i kliknąć Znajdź.

    Jeśli nie ma tego słowa w zasobach poradni, trzeba kliknąć Zadaj pytanie i wypełnić formularz. Podawanie nazwiska nie jest konieczne.

    Odpowiedzi na pytania proszę szukać w zakładce Pytania i odpowiedzi. Odpowiedzi są rejestrowane w porządku chronologicznym (najnowsze od góry strony).

    Cytując nadsyłane pytania, zachowujemy ich oryginalną postać.

Poradnia Językowa KUL

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2013, godz. 11:32