Jak napisać plan marketingowy?

 

Istnieje kilka wyznaczników, o których trzeba pamiętać przy pisaniu planu marketingowego. Sprawdź, czy o wszystkim pomyślałeś.

 

Zakładając własną działalność gospodarczą i prowadząc samodzielne projekty biznesowe warto przemyśleć sposób, w jaki stworzymy plan marketingowy. Istnieje kilka wyznaczników, o których trzeba pamiętać. Plan marketingowy jest dokumentem o pewnej formalnej strukturze, gdzie w zwięzły i logiczny sposób przedstawia się fakty i wypływające z nich wnioski.

Plan marketingowy
Jest dokumentem, przy pisaniu którego musimy pamiętać, że stanowi jedynie część biznes planu. Odwołuje się do generalnych celów, zawartych w biznes planie a jednocześnie bardzo dokładnie precyzuje, w jaki sposób będzie przebiegało działanie w jednym konkretnym obszarze.

Streszczenie
Najważniejszy jest cel przygotowania planu marketingowego oraz dookreślenie strategii podejmowanych działań. Tutaj również zawieramy informacje dotyczące ram czasowych, w których zamknie się nasza działalność.

Analiza sytuacji

Wszystko, o czym tutaj piszemy, odnosi się do pełnej charakterystyki firmy - jej umiejscowienia, daty rozpoczęcia działalności oraz struktury organizacyjnej. Ważne jest przedstawienie w możliwie jak najbardziej dokładny sposób makro oraz mikrootoczenia. Porównanie silnych i słabych stron firmy, szans oraz zagrożeń, które stoją przed przedsiębiorstwem (SWOT).

Cele i strategia
W tym miejscu, korzystając z wykonanej wcześniej kompleksowej analizy, wysuwamy cele marketingowe i zgodnie nią wybieramy jedną z czterech możliwych strategii:

· mini-mini,

· mini-maxi,

· maxi-mini,

· maxi-maxi.

 

Do tego opracowujemy program działania, który mówi o tym, w jaki sposób strategia marketingowa będzie wykonywana. Określamy zadania dla poszczególnych zespołów i sposób ich wykonania.

Budżet
Jest bardzo ważną częścią planu - przeważnie to do niego dostosowuje się działania i ich zakres. Musimy wyliczyć, jakich nakładów będzie potrzebowała nasza inwestycja.

Ewaluacja
Ostatnim krokiem jest przemyślenie sposobu kontroli postępu nad wykonywanymi zadaniami i czy został zrealizowany zgodnie z początkowymi zamierzeniami.

Gotowy plan marketingowy pozwala w realny sposób ocenić nasze możliwości i konstruktywnie rozpocząć wdrażanie biznes planu.

 

 Autor: Magdalena Joanna Kuczaba

Źródło: www.kariera.com.pl

Autor: Paweł Piech
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2010, godz. 13:57 - Dorota Maj