Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości posiadają status Fundacji, co oznacza że ich działaniu przyświeca dany cel – w tym przypadku jest to krzewienie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi i pomoc w rozwinięciu własnego przedsiębiorstwa.

Autor: Łukasz Ilczuk
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2011, godz. 20:08 - Łukasz Ilczuk