← Powrót do listy Ekspertów KUL

 

Lublin 11.03.2016 r.
dr Anna Kosińska
Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL
Katedra Prawa Unii Europejskiej
Instytut Europeistyki

 

Jak skutecznie walczyć o przyszłość strefy Schengen?


Państwa europejskie w obliczu kryzysu migracyjnego starają się wypracować konsensus w obszarze skutecznego zarządzania migracją.  4 marca b.r. Komisja Europejska opublikowała komunikat zatytułowany Powrót do strefy Schengen. Dokument stanowi swoistą mapę drogową dla Unii, celem przywrócenia pełnej swobody przepływu osób w strefie. Warto odnotować, że od września 2015 r. 8 państw członkowskich przywróciło kontrolę na granicach wewnętrznych – zdaniem Komisji trwałe przywrócenie takich kontroli wiązać się będzie z dużymi stratami finansowymi dla całej Unii (5 do 18 mld EUR rocznie), jak również dla samej Polski ze względu na dodatkowe koszty transportu drogowego. W przedstawionej przez Komisję Agendzie działania, która obejmuje okres od marca do końca 2016 r., najbardziej kontrowersyjna wydaje się propozycja powołania Europejskiej Straży Granicznej, która ma być w intencjach Komisji w pełni operacyjna już we wrześniu 2016 r. Oznacza to konieczność niezwykle szybkich prac legislacyjnych oraz przyjęcie właściwego instrumentu prawnego (rozporządzenia) już w czerwcu tego roku. Cała tzw. „mapa drogowa” zakłada niezwykle duże tempo prac ewaluacyjnych w zakresie środków relokacji i przesiedleń, wsparcia Grecji oraz zmian w systemie dublińskim. Aktywność Komisji w obszarze budowania strategii migracyjnej należy ocenić pozytywnie, jednak dyskusyjne wydają się z jednej strony plany wyposażenia Europejskiej Straży Granicznej w możliwość interwencji na granicach państwa członkowskiego nawet bez jego zgody, z drugiej zaś narzucone tempo prac, które może być trudne do zrealizowania.

 

Źródło: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN  PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL, Back to Schengen - A Roadmap, Brussels, 4.3.2016 , COM(2016) 120 fina


Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2016, godz. 11:58 - Dawid Florczak