Krok 1. Zacznij od wyboru podstawowego kierunku, z który chcesz  zrobić licencjat i zapoznaj się jego minimum programowym. Pamiętaj, że zadeklarowane pisemnie minimum nie podlega zmianie.

Krok 2. Dobierz do kierunku podstawowego przedmioty z innych (co najmniej trzech różnych) kierunków z aktualnej oferty uniwersyteckiej, tak aby uzyskać efekt interdyscyplinarności

Krok 3. Z aktualnego grona tutorów ( przewodników, opiekunów naukowych) wybierz tego, który reprezentuje dziedzinę najbliższą Twoim zainteresowaniom. Nie omieszkaj korzystać z jego pomocy, rady oraz wiedzy, zwłaszcza w kwestii wyboru tematu obowiązkowej, rocznej pracy pisemnej

 Krok 4. Skonstruuj, koniecznie w porozumieniu z tutorem oraz Dyrekcją Kolegium MISH, semestralny program studiów.
 

Krok 5. Rzeczy, o których musisz pamiętać w ciągu roku:


- podstawowym źródłem informacji technicznych o toku studiów jest
sekretariat Kolegium MISH


- zadbaj o zaliczenie zajęć przewidzianych w
module MISH*

- zdaj minimum cztery egzaminy w ciągu roku akademickiego

- zalicz dwa semestry seminarium licencjackiego (na studiach I stopnia) i czterech semestry seminarium magisterskiego ( na studiach II stopnia)

- zgłoś corocznie w programie studiów temat
pracy pisemnej** dla MISH

- zdaj egzaminy z dwóch obcych języków nowożytnych
 


(egzamin z praktycznej nauki języka obcego lub posiadany certyfikat znajomości takiegoż języka zwalnia z powyższej wytycznej)

 

Krok 6. Napisz pracę licencjacką (magisterską) zaakceptowaną przez promotora oraz zdaj egzamin licencjacki (magisterski)..., a z pewnością uzyskasz upragniony dyplom!*Zajęcia obowiązkowe, tzw. Moduł MISH (3+2)
**Wzór zgłoszenia tematu pracy rocznej

Autor: Gabriela Szczygieł
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2010, godz. 10:35 - Gabriela Szczygieł-Kubasik