• Nasze programy są przewidziane dla osób, które ukończyły 18 lat.
 • Można zgłaszać się bezpośrednio do Szkoły Języka i Kultury Polskiej.
 • Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać przez internet lub pocztę.
 • Do zgłoszenia należy dołączyć opłatę administracyjną w wysokości 50€, którą wlicza się do opłaty. W razie rezygnacji opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.
 • Całość opłaty - która powinna być wniesiona przed rozpoczęciem kursu - można przelać na konto bankowe lub wpłacić na Uniwersytecie po przybyciu do Lublina.
 • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na kursy letnie upływa 30 maja, a na kurs roczny - 30 czerwca.

Numer konta

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła Ii
Bank Pekao SA, III O/Lublin
Krakowskie Przedmieście 64, 20-925 Lublin

 • IBAN: PL 04124023821978000039262176 (€)
 • BIC: PKOPPLPW

Studenci amerykańscy,
którzy chcą przyjechać na kursy letnie w grupie, mogą zgłaszać się do: 

 • Prof. Michael Mikoś
  University of Wisconsin-Milwaukee
  PO Box 413
  Milwaukee, WI 53201

lub

 • The Kosciuszko Foundation
  15 East 65th Street New York, NY 10021
  tel. 212-734-2130 Ext. 210,  e-mail: addy@thekf.org


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2010, godz. 17:13 - Andrzej Zykubek