Kandydat na studia doktoranckie składa w dziekanacie wydziału w terminie do 6 września 2016 r. następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany ze strony serwisu rekrutacyjnego [Zarejestruj się] wraz z okładką na dokumenty;
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. zgodę osoby prowadzącej seminarium doktoranckie na udział w seminarium;
  4. urzędowo potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego;
  5. odpis metryki Chrztu św. – dotyczy chrześcijan świeckich – albo oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni;
  6. skierowanie na studia od władz duchownych (w przypadku osób duchownych i zakonnych oraz wszystkich kandydatów na studia doktoranckie w zakresie teologii);
  7. dwie fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych) o wymiarach 35x45 mm;
  8. inne dokumenty wskazane w szczegółowych zasadach rekrutacji przez radę wydziału.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2016, godz. 14:29 - Magdalena Kargol