NAUKA [ACADEMIC EXPERIENCE]

 

Członkostwo w organizacjach i redakcjach [Membership of Organizations and Editorial Boards]:

 • Członek Rady Programowej Warsaw Enterprise Institute
 • Członek Redakcji Roczników Filozoficznych
 • Członek Redakcji Journal of Markets & Morality
 • Członek Rady Bibliotecznej KUL
 • Friends of Cardinal Newman (Birmingham, od 1990)
 • International Centre of Newman Friends (Rzym, od 1999)
 • Towarzystwo Naukowe KUL (od 1999)
 • Baltic & Black Sea Circle Consortium (BBCC), od 26 V 2014

 

Stypendia zagraniczne [Scholarships Abroad]

 • Uniwersytet Katolicki w Leuven (Belgia, lipiec-sierpień 2001)
 • Instytucie Lorda Actona (Grand Rapids, USA, lipiec-⁠sierpień 2002)

 

Staże [Internships]

 • Staż naukowo-badawczy w ramach programu "Best Practices" in Strategic Transformation of the CUL (Universidad de Navarra, sierpień 2015)

 

Członkostwo w organizacjach naukowych [Membership of Learned Societies]

 • Friends of Cardinal Newman (Birmingham, od 1990),
 • International Centre of Newman Friends (Rzym, od 1999),
 • Towarzystwo Naukowe KUL (od 1999),
 • Baltic & Black Sea Circle Consortium (BBCC), od 26 V 2014

 

Granty badawcze [Grants]

 • Kierownik grantu promotorskiego p. Karoliny "Jurak Społeczeństwo i władza w myśli Lorda Actona"
 • Stypendium na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (Belgia, lipiec-sierpień 2001)
 • Stypendium w Instytucie Lorda Actona (Grand Rapids, USA, lipiec-⁠sierpień 2002)

 

Nagrody [Awards]:

 • III nagroda za esej filozoficzny Spontaneous Order versus Organized Order (Uniwersytet de Marseille, Aix en Provence, Francja)
 • Nagroda im. Michaela Novaka (Grand Rapids, USA, 2006)
 • Nagroda Rektora PWSZ Chełm (październik 2011)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (9 XII 2013)
 • Nagroda Rektora KUL za pracę habilitacyjną (2007)

 

 

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi [Cooperation with Foreign Institutions]:

 • Instytut Lorda Actona w Grand Rapids (USA)
 • Baltic & Black Sea Circle Consortium (BBCC)

 

Współpraca z ośrodkami krajowymi [Cooperation with Home Institutions]:

 • Forum Obywatelskiego Rozwoju (Warszawa)
 • Warsaw Enterprise Institute (Warszawa)

 

DYDAKTYKA [TEACHING EXPERIENCE]

 

Promotor prac magisterskich (po habilitacji) [Supervisor of MA Theses]:

 • Kamil Barzycki „Koncepcja kultury według Adama Rodzińskiego” (2011)
 • Anna Dziarek „Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego według Mirosława Dzielskiego” (2008)
 • Karina Gaik, „Źródła terroryzmu i próby jego przezwyciężenia według Michaela Walzera” (2011)
 • Kamial Góźdź-Kasprzak, „Wizja społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu Roberta Davida Putnama” (2011)
 • Agnieszka Hunek, „Ład społeczny w ujęciu Andrzeja Frycza Modrzewskiego” (2011)
 • Paulina Janiec, „Filozoficzna analiza społeczeństwa posttotalitarnego według Józefa Tischnera” (2008)
 • Karolina Jurak, „Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego u Michaela Walzera” (2008)
 • Kamila Kulgawiuk, „Marksistowska koncepcja człowieka i społeczeństwa a nauczanie Piusa IX” (2011)
 • Kamil Artur Kuliński, „Teoria umowy społecznej według Thomasa Hobbesa” (2011)
 • Paweł Siewniak, „Jana Pawła II koncepcja pokoju” (2011)
 • Sebastian Piotr Pelic, „Rola państwa w ujęciu anarchizmu Michała Bakunina i Piotra Kropotkina” (2011)
 • Paulina Szczęsna, „Krytyka państwa opiekuńczego w ujęciu Miltona Friedmana” (2011)
 • Renata Telejko, „Koncepcja narodu w polskim mesjanizmie lat 1831-1864. Zarys problematyki” (2008)
 • Katarzyna Włosek, „Niepodległość i patriotyzm w myśli Jana Ludwika Popławskiego” (2010)
 • Kamil Woliński, „Problem dopuszczalności kłamstwa w imię dobra społecznego” (2011)
 • Agnieszka Wróbel, „Ryszarda Legutko koncepcja wolności” (2011)
 • Joanna Wydra, „Tischnerowska koncepcja dialogu” (2011)
 • Damian Maziarz, „Murraya Rothbarda koncepcja państwa” (2014)

 

Promotor prac doktorskich [Supervisor of Doctoral Dissertations]:

 • Karolina Jurak, „Społeczeństwo i władza w myśli Lorda Actona” (12 VI 2014).
 • Eulalia Smuga-Fries, "Philosophical Foundations of E-Democracy" (16 XII 2015).

 

Recenzent prac doktorskich [Reviewer of Doctoral Dissertations]:

 • mgr. Dominik Stanny pt. „Teoria interesariuszy R.E. Freemana – między ekonomią a etyką”, 2009
 • mgr. Yuriya Hayduka pt. „Mediatyzacja polityki: między komunikacją a kreacją rzeczywistości”, 2008
 • ks. Wodzisław Szczepanik, 6 IV 11, pt. „From Hume’s Passage on ‘Is’ and ‘Ought’ to Anscombe’s Response to the ‘Is-Ought’ Question”)
 • mgr Jakub Woziński Antropologiczne podstawy Murraya Rothbarda teorii działania
 • Członek Komisji w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. p. dr. Krzysztofowi Saji (3 IX 2015)
 • mgr Anna Krajewska, "Teoretyczny spór o antyteoretyczne myślenie we współczesnej etyce" (7 V 2016)
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2016, godz. 13:37 - Jan Kłos