W Instytucie Historii Sztuki KUL pracował do końca września 2006 roku; ostatnio pełnił funkcję kierownika Katedry Kultury Artystycznej, prof. Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Londyn; ur. w 1960 roku.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z kulturą artystyczną w obrębie polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej, w tym szczególnie kolekcjonerstwem dzieł sztuki, dziejami polskich i obcych galerii sztuki oraz polską sztuką i polskim życiem artystycznym na emigracji po 1939 roku, sztuką włoską XX wieku, a także od czasu pobytu w Pradze czeskiej (2000-2003) sztuką czeską od okresu tzw. przebudzenia narodowego.

W ciągu dwudziestu lat pracy dydaktycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kolejno jako pracownik Muzeum Uniwersyteckiego KUL, Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej oraz Katedry Kultury Artystycznej, prowadził ćwiczenia ze Wstępu do historii sztuki i Historii sztuki średniowiecznej polskiej, proseminaria i seminaria magisterskie z zakresu europejskiej i polskiej sztuki nowoczesnej, seminarium doktoranckie oraz wykłady monograficzne: Polscy artyści i polskie środowiska artystyczne poza krajem po 1945 roku, Pomiędzy Europą a Ameryką. Wybrane zagadnienia z malarstwa ostatnich 200 lat, Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku.

Jest członkiem m.in. International Association of Art Critics (AICA), Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Naukowego KUL, stowarzyszenia czeskich historyków sztuki, architektów i urbanistów Za Starou Prahu, Europejskiego Centrum Polonijnego w Vaudricourt oraz Fondazione Romualdo Del Bianco.

Pełnił funkcje: kuratora Muzeum Uniwersyteckiego KUL im. ks. Jana Władzińskiego (1988-1989), rzecznika prasowego KUL (1989-1993), sekretarza Sekcji (obecnie Instytut) Historii Sztuki KUL (1994-1997), sekretarza Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL (1998-2001). Od roku 2000 jest kuratorem Agencji Fotograficznej „Terra” oraz Akademickiego Studium Filmowego KUL, od 2005 przewodniczącym Wydziału Historyczno-Filologicznego TN KUL. W roku 1990 współtworzył i redagował „Przegląd Uniwersytecki KUL”. Współpracował z Polskim Radiem i Telewizją oraz pismami katolickimi (1989-1993). Był stypendystą Ambasady Francji w Polsce w Instytucie Katolickim w Paryżu (1984), rzymskiej Fundacji Jana Pawła II w Uniwersytecie w Pavii (1991), Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie (1996, 2003). W latach 2000-2002 prowadził prace badawcze na terenie Wielkiej Brytanii w ramach grantu naukowego Komitetu Badań Naukowych.

Był promotorem jednej pracy doktorskiej oraz 41 prac magisterskich; recenzował 71 prac magisterskich. Należał również do Wydziałowych Komisji Habilitacyjnych z historii sztuki dr Marty Leśniakowskiej (Instytut Sztuki PAN, Warszawa), dr Renaty Rogozińskiej (ASP, Warszawa), dr Ireny Rolskiej-Boruch (KUL), dr Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak (KUL), dr Agnieszki Bender (KUL), a także do Wydziałowych Komisji Doktorskich z historii sztuki mgr Ewy Gładkowskiej, mgr Magdaleny Howorus-Czajki, mgr. Marcina Lachowskiego, ks. mgr. Jana Niecieckiego, mgr. Krzysztofa Gombina, mgr Żanny Komar, mgr Katarzyny Hewner, mgr Agnieszki Wysokiej, mgr Joanny Szczęsnej, mgr. Kazimierza Ożoga, mgr. Piotra Majewskiego.

Z żoną i dziećmi mieszka w Warszawie.
Bibliografia:


książki

 1. Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991.
 2. Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995, życie i twórczość, Lublin 1995.
 3. Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, Lublin 1997.
 4. Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin-Londyn 2003.
 5. Hospicja Nadziei-Hospices of Hope (współred.),Warszawa-Londyn 2004.
 6. Wojciech Falkowski. Painting, Lublin 2005.
 7. Turystyka jako dialog kultur (współred.), Warszawa 2005.

zob. linki:

http://www.bookfinder.com/dir/i/Zbiory_Im._Olgi_I_Tadeusza_Litawińskich_W_Muzeum_Katolickiego_Uniwersytetu/8322802382/

http://www.bookfinder.com?dir?i?Marian_Bohusz-Szyszko-Zycie_I_Twórczość_1901-1995?8322805136

http://alejka.pl/polskie_galerie_sztuki_wLondynie_w_drugiej_połowie_XX_wieku.html

http://www.allegro.pl?item86189621_turystyka_jako_dialog_kultur_wse_nowa.html#photo

http://www.ceneo.pl?27967

http://www.maraton.home.pl?index.php?p=15

http://werona.pl/product_info.php?products_id=160052

http://www.mareno.pl?książka.php?isbn=83-227-2071-8

http://petlaczasu.pl?polskie?galerie?b21209

http://księgarnia4u.pl?cgibin?shop?info=29810

 


artykuły

 1. Prace H. Damona po raz pierwszy w Polsce, „Przegląd Uniwersytecki”1989, nr 1, s. 2.
 2. Drogowskazy naszej historii, „Przegląd Uniwersytecki” 1989, nr 3, s. 6.
 3. Święta Anna na Olimpie, „Przegląd Uniwersytecki”1990, nr 1-2, s. 8.
 4. Ponad spiż trwalszy, „Przegląd Uniwersytecki”1990, nr 5-7, s. 5.
 5. Wystawy, „Przegląd Uniwersytecki” 1990, nr 5-7, s. 5.
 6. Będę oknem w Twoim domu, „Tygodnik Współczesny” 1990, nr 6-7, s. 8.
 7. Będę oknem w Twoim domu, „Medicus” 1990, nr 1, s. 5.
 8. Nowi Doktorzy Honoris Causa, „Przegląd Uniwersytecki” 1990, nr 3-4, s. 5.
 9. Humilitas,„Annuario 1990 – Associazione Alunni Almo Collegio Borromeo”, (Pavia) 1991, s. 92-93.
 10. ...ostatnim słowem jest Zmartwychwstanie, „Medicus” 1992, nr 4, s. 17.
 11. Obrazy Mariana Bohusz-Szyszko na wystawie Jesteśmy, „Przegląd Uniwersytecki” 1992, nr 2, s. 15-16.
 12. Pierwsze spotkanie, w: Jałmużnik z Mikuszowic, pod red. D. Śladeckiego, Lublin 1993, s. 59-60.
 13. Muzeum Uniwersyteckie, w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. Mariana Ruseckiego, Lublin 1994, s. 732-736.
 14. Pracownicy KUL-u w dyplomacji i administracji państwowej, w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. Mariana  Ruseckiego, Lublin 1994, s. 147-149.
 15. Na styku życia i śmierci. Malarstwo Mariana Bohusza-Szyszki w St. Christopher’s Hospice, „Dziennik Lubelski”1994, nr 216, s. 10.
 16. Motywacje w formowaniu się zbiorów kolekcjonerskich na emigracji, „Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne” 1994, t. III. Lublin, s. 16-20.
 17. Mariana Bohusza-Szyszko „O sztuce”, „Roczniki Humanistyczne KUL”, t. XLII (1994), z. 4, s. 217-232.
 18. Zmarł prof. Marian Bohusz-Szyszko, nestor polskich malarzy w Londynie, „Dziennik Lubelski” 1995, nr 27, s. 7.
 19. Promienie ekspresji. Z prof. Tymonem Terleckim z Londynu, laureatem nagrody Towarzystwa Naukowego KUL, o malarstwie Mariana Bohusza-Szyszki rozmawia Jan Wiktor Sienkiewicz, „Dziennik Lubelski” 1995, nr 27, s. 7.
 20. Cegiełki Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Lublinie, wersja ang. (brązowa, srebrna, złota). Lublin, styczeń 1995.
 21. Marian Bohusz-Szyszko, „Forum Polonijne”1995, nr 2, s. 22.
 22. O malarstwie i handlu sztuką rozmawiamy z Halimą Nałęcz, właścicielką Drian Gallery w Londynie, „Forum Polonijne”1995, nr 4, s. 22-23.
 23. Attilio Alfieri prawie cały do odkrycia, „Art & Business” 1997, nr 10, s. 39-41.
 24. Andrzej Okińczyc – „mistrz i niewolnik portretu”, „Roczniki Humanistyczne KUL”, t. XLVII (1999), z. 4, s. 309-317.
 25. Dive w Wenecji. Plakaty weneckich festiwali sztuki kinematograficznej autorstwa Attilio Alfieriego, „Roczniki Humanistyczne KUL” – Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr. hab. Jerzemu Lileyko, t. XLVII (1999), z. 4, s. 357-364.
 26. Makro i mikro-kosmos w malarstwie amerykańskiej malarki Pameli Ziemba-Kladzyk, „Summarium”, R. 26-27 (2000), s. 137-146.       
 27. Nie tylko via Solferino – rzecz o mistrzu mediolańskiej awangardy malarskiej I połowy XX wieku i opozycji do sztuki Novecento, „Summarium”, R. 26-27 (2000), s. 119-137.
 28. W cieniu zapomnienia. O przedwojennej twórczości malarskiej Wandy Chełmońskiej (1891-1971), „Summarium”, R. 28-29 (1999-2000), s. 167-190.
 29. Marian Bohusz-Szyszko, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem po 1939 r., pod red. Krzysztofa Dybciaka i Zdzisława Kudelskiego, t. I, TN KUL, Lublin 2000, s. 47-50.
 30. Zmierzch polskich galerii sztuki w XX-wiecznym Londynie, „Roczniki Humanistyczne KUL”, t. XLVIII-XLIX (2000-2001), z. 4, s. 277-301.
 31. U Czarnej Matki Boskiej. Czeski kubizm 1911-1919, „Art & Business” 2001, nr 7-8, s. 18-23.
 32. Powrót samotnego Donkiszota, „Tydzień Polski” (Londyn) 2001, nr 42, s. 15.
 33. Symfonia kolorów. Płótna Wojciecha Falkowskiego, „Dziennik Polski” (Londyn) 2001, nr 261, s. 4.
 34. Kożuchy w chmurach. Stanisław Frenkiel 1918-2001, „Gazeta Wyborcza” (Kraków) 2001, nr 157, s. 12.
 35. Dziesięć stuleci architektury Pragi – „Dziesięć stuleci architektury w jeden dzień na hradczańskim zamku”. http://artandbusiness.onet.pl/3.1072445.
 36. „Quo Vadis?” 85 anni della morte di Henryk Sienkiewicz (1846-1916), „News from Florence” (Florencja), 2001, nr 2; wersja włoska:: www.fondazione-delbianco.org/index_ba.html; wersja ang.: www.fondazione-delbianco.org/inglese/index_ba.html.
 37. A Praga – „Dieci secoli di architettura in un giorno solo”, „Terzoochio” (Rzym) 2001, nr 4 (101), s. 16-17.
 38. Sztuką i medycyną zwyciężać ból odchodzenia, „Szkoła Specjalna”, t. LIV (2002), nr 2, s. 96-100.
 39. Londyńska „Oficyna Poetów i Malarzy”, „Art & Business” 2002, nr 5, s. 46-49.
 40. In the Shade de Oblivion – About the Pre War Creative Output of Wanda Chelmonska 1891-1971, „News from Florence” (Florencja) 2002, V; wersja ang.: www.fondazione-delbianco.org/inglese/bacheca_acc.htm; All’ombra dell’Oblio – L’arte di Wanda Chelmonska 1891-1917; wersja włoska: www.fondazione-delbianco.org/italiano/bacheca_acc.htm.
 41. Praga po powodzi pięćsetlecia, „Dziennik Polski” (Londyn) 2002, nr 248, s. 2.
 42. Picasso i inni artyści w obiektywie André Villersa, „Dziennik Polski” (Londyn) 2003, nr 94, s. 4; także: http://www.artbiznes.pl/jsp/
 43. Polskie galerie sztuki w powojennym Londynie, Sztuka oswajania świata. O obecności plastycznej niepełnosprawnych umysłowo w polskiej sztuce współczesnej, w: Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła, t. I, pod red. A. Bartosza i D. Sitko, Katowice-Ruda Śląska 2003, s. 123-150.
 44. Polskie galerie sztuki w powojennym Londynie, „Gazeta” („List Oceaniczny. Dodatek Kulturalny”, Toronto) 2003, nr 7, s. 3-4; także: http://www.gazetagazeta.com/artman/
 45. Londyńska „Oficyna Poetów i Malarzy”, „Gazeta” („List Oceaniczny. Dodatek Kulturalny”, Toronto) 2003, nr 5, s. 5.
 46. Obraz sztuki czeskiej według Wlastimila Hofmana, „Saeculum Christianum” R. 10 (2003) nr 2, s. 259-277.
 47. Ostatnia Wieczerza, „Gazeta” („List Oceaniczny. Dodatek Kulturalny”, Toronto) 2004, nr 4, s. 1-2; także: http//www.gazetagazeta.com/artman/publish
 48. Polskie galerie sztuki w Londynie, „Tydzień Polski” (Londyn) 2004, nr 40, s. 12-13.
 49. Odszedł prof. Mieczysław Paszkiewicz, „Gazeta” („List Oceaniczny. Dodatek Kulturalny”, Toronto) 2004, nr 16, s. 8.
 50. Prof. Mieczysław Paszkiewicz (1925-2004), „Gazeta Wyborcza” („Gazeta w Lublinie”) 2004, z 26 lipca, s. 6.
 51. Paryski okres twórczości Wandy Chełmońskiej,w: Les Polonais en France. Hier et Aujourd’hui. Polacy we Francji. Historia i współczesność. Materiały VIII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Stella Plage-Vaudricourt, 2-3 października 2004, pod red. A. i Z. Judyckich, Warszawa 2004, s. 135-140.
 52. Marek Żuławski – Góral czy Europejczyk, w: Podhalanie w świecie. Historia i współczesność, pod red. A. Judyckiej, Z. Judyckiego i H. W. Żalińskiego, Kraków 2005, s. 130-135.
 53. Pomiędzy podróżą artystyczną a turystyczną wyprawą, w: Turystyka jako dialog kultur, pod red. Z. Krawczyka, E. Lewandowskiej-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicza, Warszawa 2005, s. 127-154.
 54. Sztuka. Od Drian Galleries do Blaxham Galleries, „Forum Polonijne” 2005, nr 4, s. 28-29.
 55. Z historii polskich galerii sztuki w Londynie, „Forum Polonijne” 2005, nr 5, s. 19.
 56. Twórczość bez granic. Wojciech Falkowski. Franciszek Malinowski rozmawia z Janem Wiktorem Sienkiewiczem, „Forum Polonijne” 2005, nr 2, s. 29.

zob. linki:

http://www.fondazione-delbianco.org/accademici/JWSienkieIT.htm

http://www.fondazione-delbianco.org/accademici/sienk_IT.htm

http://www.flemingyouth.it/contents.asp?codice=18

http://www.mitchozog.addr.com/wanda_chelmonska.htm

http://www.gazetagazeta.com/artman/publish/article_887.shtml

http://artandbusiness.onet.pl/3,1072445,rozne.html

http://www.gazetagazeta.com/artman/publish/printer_887.shtlm

 


informatory

 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Informacje dotyczące przyjęć kandydatów na I rok studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pod red. K. Kutego i J. W.  Sienkiewicza, Lublin 1990.
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Informacje dotyczące przyjęć kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 1993/94, oprac. red. i proj. graf. J. W. Sienkiewicz, Lublin 1993.

katalogi wystaw

 1. Z albumu Skarbek Malczewskich [kat. wyst.], Muzeum Uniwersyteckie KUL, maj 1986, scenariusz wyst. i red. kat. J. W. Sienkiewicz.
 2. Raport o polskich cmentarzach w Kanadzie [kat. wyst.], KUL, listopad-grudzień 1989, komisarz wyst. J. W. Sienkiewicz.
 3. Bucher kennem keine Grenzen [kat. wyst.], KUL, październik-grudzień 1990, red. kat. Z. Cieszkowski, J. W. Sienkiewicz.
 4. Passages Parisiens – malarstwo Sebastaiana Leroy (Francja), [kat. wyst.], KUL, Biblioteka Uniwersytecka KUL, 8-15 kwietnia 1992, proj. kat. i komisarz wyst. J. W. Sienkiewicz.

wykłady publiczne, udział w konferencjach

 1. Przedstawienia ikonograficzne jako środki komunikacji (wybrane zagadnienia) – kurs dla dziennikarzy Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Kazimierz nad Wisłą, 22-26 marca 1993.
 2. Prawda w środkach masowego przekazu, II Nałęczowskie Dni Filozoficzne, „Sztuka wobec prawdy”, Pałac Małachowskich, Nałęczów, 19-21 maja 1993.
 3. Motywacje w formowaniu się zbiorów kolekcjonerskich na emigracji – sesja z okazji 20-lecia Lubelskiego Klubu Kolekcjonerów (1973-1991), Wojewódzki Dom Kultury, Lublin, 24 kwietnia 1993.
 4. Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, TN KUL, Wydział Historyczno-Filologiczny, KUL, 28 stycznia 1997.
 5. Polskij mactak z Astrowiecznoj Obłosti – Międzynarodowe Sympozjum: Wyjalenczaje mastactwa Astrawieczny na kulturnym pamjeży, Mińsk (Białoruś), 9 lipca 1999.
 6. In the Shade of Oblivion – About the Pre-War Creative Output of Wanda Chelmonska 1891-1971, European Humanities University, Mińsk (Białoruś), 11 lipca 1999.
 7. Polští umélci a polská umělecká tvorba v Anglii po II. Světové válce, Uniwersytet Karola w Pradze (Republika Czeska), 20 maja 2003.
 8. Polskie galerie w Londynie po drugiej wojnie światowej, Wydział Historyczny Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, Londyn (Anglia), 23 kwietnia 2003.
 9. Obraz ziemi ojczystej w twórczości artystów polskiego Londynu – konferencja „Obraz i przyroda”, Lublin, 15 października 2003.
 10. Sztuka oswajania świata. O obecności twórczości plastycznej niepełnosprawnych umysłowo w polskiej sztuce współczesnej – konferencja: Osoby niepełnosprawne w życiu Kościoła i społeczeństwa, Uniwersytet Śląski, Ruda Śląska-Nowy Bytom, 10 grudnia 2003.
 11. Znaczenie „Cyklu Chrystologicznego” Mariana Bohusza-Szyszki w Hospicjum Św. Krzysztofa w Londynie – konferencja ogólnopolska: Życiem otulona śmierć. Duchowe wartości oraz moralne przesłanie posługi hospicyjnej i opieki paliatywnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 6 października 2004 (organizatorzy: Caritas Polska, Caritas Diecezji Płockiej, Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego).
 12. Paryski okres twórczości Wandy Chełmońskiej – sympozjum międzynarodowe: VIII Symposium International de la Biographie de la Polonia. VIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Stella-Plage, Vaudricourt, 2-3 października 2004 (organizator: Instytut Badań Biograficznych w Vaudricourt (Francja) i Akademia Świętokrzyska w Kielcach).
 13. Głos w dyskusji Polska kultura artystyczna w Londynie – Konferencja międzynarodowa: Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Kraków, 15-16 października 2004 (organizator: Polska Akademia Umiejętności (PAU, Kraków) i Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO, Londyn), Polska Akademia Umiejętności, Kraków).
 14. Multicultural context of Polish Art Galleries in London in the second halh of the 20th century – Międzynarodowa Konferencja Multiculturalism at the Start of 21st Century: The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice, Zakład Badań Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź ,12-14 maja 2005.
 15. Obraz ziemi ojczystej w twórczości Wojciecha Falkowskiego i artystów polskiego Londynu, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Londyn, 10 czerwca 2005.
 16. Marek Żuławski – Góral czy Europejczyk? – Sympozjum międzynarodowe: IX Symposium International de Recherches Biographiques. IX Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Podhalanie w świecie, Zakopane, 9-11 września 2005 (organizator: Institut de Recherches Biographiques w Vaudricourt (Francja), Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Akademia Pedagogiczna, Kraków).
 17. Pomiędzy podróżą artystyczna a turystyczną wyprawą – konferencja międzynarodowa: Międzynarodowa konferencja naukowa – Turystyka jako dialog kultur, pod patronatem honorowym Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, Warszawa 21 października 2005.

wywiady w prasie, radiu i TV (dotyczące sztuki)

 1. TVP/O Lublin, Muzeum Uniwersyteckie KUL – jego historia i jego dzisiaj, PR 2 Regionalny, październik 1988.
 2. V. Krasnowska, Zbieranie – rozmowa z  Janem W. Sienkiewiczem kustoszem Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Relacje” 1989, nr 15, s. 8-9.
 3. TVP/O Lublin, Gość Studia, PR 2 Regionalny, 5 stycznia 1996.
 4. TVP Warszawa, Gość Studia, PR 1 Ogólnopolski, 15 stycznia 1996.
 5. TVP/Lublin, Gość studia, PR 2, Regionalny „Telex”, 18 marca 1997.
 6. Na tropach polskich artystów i polskich galerii sztuki w XX-wiecznym Londynie. Rozmowa z prof. Janem Wiktorem Sienkiewiczem, kierownikiem Katedry Kultury Artystycznej KUL. Rozmawia M. Mazurek, „Gazeta Niedzielna” (Londyn) 2003, nr 46, s. 5.
 7. Emigracja była wielka, ale jest przeszłością. Z Janem Wiktorem Sienkiewiczem rozmawia Grzegorz Józefczuk, „Gazeta w Lublinie” 2004, 2-3 października, s. 8.
 8. Twórczość bez granic. Wojciech Falkowski. Franciszek Malinowski rozmawia z Janem Wiktorem Sienkiewiczem, „Forum Polonijne” 2005, nr 2, s. 29.
 9. Szkic do portretu. Marian Bohusz-Szyszko, audycja prowadzona przez red. E. Prządkę, Polskie Radio, PR 2, 24 listopada 2005.

recenzje książek Jana Wiktora Sienkiewicza

 1. B. Siwiec, Muzeum Uniwersyteckie KUL-u im. Ks. Jana Władzińskiego, „Słowo Powszechne” 1988, z 28 grudnia.
 2. (ula), Muzeum w KUL, „Dzień” 1991, z 9 grudnia, s. 5.
 3. (), Jan Wiktor Sienkiewicz, Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 1991, „Pismo Okólne Episkopatu Polski” 1992, R. XXV, 13-19 stycznia, s. 9-10.
 4. (k) W. Klusek, Książka o londyńskim nestorze polskich malarzy, Marian Bohusz-Szyszko, „Kurier Lubelski”1996, nr 13, s. 2.
 5. POM, Sztuka i medycyna. Książki. Marian Bohusz-Szyszko opracowany, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta w Lublinie”) 1996, z 10 lutego, s. 3.
 6. J. Piechowski, Z ciemności w światło, „Nowe Książki” 1996, nr 9, s. 51.
 7. (), Z kręgu historii i filozofii. Jan Wiktor Sienkiewicz, Marian Bohusz-Szyszko (lata 1901-1995). Życie i twórczość, „Słowo” 1996, nr 85, z 30 kwietnia-5 maja, s. 4.
 8. Rec.: Jan Wiktor Sienkiewicz, Marian Bohusz-Szyszko.Życie i twórczość 1901-1995, „BHS” R. LVIII, 1996, nr 1-2, s. 209.
 9. JPP, Mistrz według Sienkiewicza, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta w Lublinie”) 1998, nr 35, s. 4.
 10. E. Mulawa-Pachoł, Promocja w Londynie, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2003, nr 10, s. 4.
 11. (), Polski Londyn, „Art & Business” 2004, nr 1-2, s. 72.
 12. A. Okońska, Hospicja nadziei, „Dziennik Polski” (Londyn) 2004, z 21 maja, s. 3.
 13. J. Sokołowska-Gwizdka, Polskie galerie sztuki w powojennym Londynie – najnowsza książka Jana Wiktora Sienkiewicza, „Gazeta” („List Oceaniczny – Dodatek Kulturalny”, Toronto”) 2004, z 7 czerwca; także: http://www.gazetagazeta.com/artman/publish/article_5622.shtml
 14. M. Baranowska, Okno Hospicjum św, Krzysztofa, „Nowe Książki” 2005, nr 5, s. 18-19.
 15. (zet), Najszczęśliwszy dzień malarza, „Dziennik Polski” 2005, nr 115, s. 1.
 16. A. Wiśniowska, Oswajana odmienność, „Dziennik Polski” 2005, nr 118, s. 6.
 17. P. Macharowski, Pasja Wojciecha Falkowskiego, „Tydzień Polski” 2005, z 18 VI, s. 35-37.
 18. F. Malinowski (fm), Nowości wydawnicze. Jan Wiktor Sienkiewicz, Wojciech Falkowski. Malarstwo/Painting, „Forum Polonijne” 2005, nr 2, s. 38.
 19. M. Mazurek (MM), Dojrzeć do spojrzenia w oczy piękna. Promocja książki Jana Wiktora Sienkiewicza „Wojciech Falkowski. Painting” w Ambasadzie RP w Londynie, „Gazeta Niedzielna” 2005, nr 28, s. 5.
 20. Manicka Anna, Jan Wiktor Sienkiewicz. Wojciech Falkowski, „Nowe Książki” 2005, nr 11, s. 49.

prace w druku

 1. Polish Art Galleries in Londyn in the Second Half of the Twentieth Century, „Umĕni” (Republika Czeska), ss. 15, il. 23.
 2. Obraz ziemi ojczystej w twórczości artystów polskiego Londynu,w: Obraz i przyroda, pod red. U. M. Mazurczak i J. Patyry, Lublin, ss. 15, il. 20.
 3. Multicultural context of Polish Art Galleries in London in the second half of the 20th Century, w: Materiały z konferencji międzynarodowej: Multiculturalism at the Start of 21st Century: The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice, Łódź, ss. 15, il. 18.
 4. Głos w dyskusji do referatu: Polska kultura artystyczna w Londynie,w: Rola dawnej i nowej emigracji polskiej,w: Materiały międzynarodowej konferencji: Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Polska Akademia Umiejętności, PUNO, Kraków, ss. 5.
 5. Polacy na Biennale w Monzie i Triennale w Mediolanie, w: Ludzie i dzieła. Studia z historii kultury artystycznej, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak, L. Lameńskiego, I. Rolskiej-Boruch, Lublin, ss. 17, il. 10.
 6. Muzeum Uniwersyteckie im. Ks. Jana Władzińskiego, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin, 150 w.
 7. Tadeusz Litawiński, w: j.w., 50 w.
 8. Kolekcja, w: j.w., ss. 7.
 9. Stanisław Frenkiel, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem po 1939 r., pod red. K. Dybciaka i Z. Kudelskiego, t. II, TN KUL, Lublin, ss. 5, il. 1.
 10. Janina Baranowska, w: j.w., ss. 5, il. 1.
 11. Centaur Gallery 1960-1999, w: j.w., ss. 4, il. 1.
 12. Drian Galleries 1957-2000, w: j.w., ss. 5, il. 1.
 13. Grabowski Gallery 1959-1975, w: j.w., ss. 4, il. 1.

 


 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2016, godz. 11:18 - Ireneusz Marciszuk