Społeczeństwo – Technologia – Gospodarka w świecie sieciowych powiązań. Ku przyszłości”

 

Programjubileusz

 

 

 

 

 jubileuszpartycki

 

 

 

 

15-16 listopada 2016 roku

 

 

Komitet Naukowy

Prof. Ramaz Abesadze - Instytut Ekonomii Paaty Guguszwili (Gruzja),

Prof. Olga Brusilowska- Uniwersytet w Odessie,

Dr inż. Marie Gabrysova - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Ostrawa, Czechy

Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder - Uniwersytet Łódzki,

Prof. dr hab. Gabriel Główka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Prof. dr hab. Lesław Haber – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,

Prof. Nazira Kakulia – Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javaksiszvili w Tbilisi,

Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Prof. dr hab. Jolanta Kopka - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,

Prof. dr Władimir Korobov – Uniwersytet w Chersonie,

Prof. dr hab. Alfred Kuratashvili - Gruzińska Akademia Nauk,

Prof. dr Murman Kvaratshelia – Uniwersytet w Tbilisi,

Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk – Uniwersytet Rzeszowski,

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

Prof. dr hab. Antanas Makstutis – Litewska Akademia Wojskowa,

Prof. dr Wladimirs Mensikovs – Uniwersytet w Daugavpils,

Prof. dr Victor Mocanu - Mołdawska Akademia Nauk,

Dr Aram Narasardyan – Przewodniczący Armeńskiego Towarzystwa Marketingowego,

- Prof. dr hab. Ludmiła Nekhorosheva Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku,

Prof. dr Waleryi Nikolajewsky – Uniwersytet w Charkowie,

- Prof. dr hab. Vladimer Papava Państwowy Uniwersytet w Tbilisi

Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,

Prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Prof. dr hab. Tadeusz Popławski - Politechnika Białostocka, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Prof. dr Valentina Simkhovich – Białoruski Ekonomiczny Uniwersytet Państwowy,

Prof. dr hab. Grażyna Skąpska – Uniwersytet Jagielloński, Prezes PTS

- Prof. dr hab. Roman Sobiecki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Marek Szczepański – Uniwersytet Śląski,

Prof. Janis Teivans-Trejnovskij - Uniwersytet w Daugavpils,

Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Uniwersytet Łódzki,

Prof. dr hab. Elena Wankiewicz – Witebski Uniwersytet Technologiczny,

Prof. dr hab. Paweł Woroniecki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,

Prof. dr hab. Lech W. Zacher – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,

Prof. dr hab. Zdzisław Zagórski – Uniwersytet Wrocławski,

- Prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Alina Betlej – Przewodnicząca, e-mail: alinabetlej@kul.pl

Dr Dawid Błaszczak- Wiceprzewodniczący, e-mail: dawid-blaszczak@wp.pl

Dr hab. Krystyna Leśniak- Moczuk, prof. UR, e-mail: kles@autograf.pl

Dr Krzysztof Grabczuk

Dr Marta Górka

Mgr Arkadiusz Leśniak- Moczuk

Dr Magda Parzyszek

Dr Artur Sępoch

Dr Urszula Soler

Dr Krzysztof Jurek

 

 

 

 

 

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 15:37 - Alina Betlej