Wystawy z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin O. Rektora Mieczysława Alberta Krąpca, hol Gmachu Głównego KUL na I piętrze. Wystawa nosi tytuł Bogu, Ojczyźnie, Uniwersytetowi i jest poświęcona osobie O. Rektora Krąpca i Jego dorobkowi naukowemu.