Opłata wynosi 100 zł i pokrywa koszty uczestnictwa w jubileuszu oraz uroczystej kolacji jubileuszowej.

Formularz rejestacyjny
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy: mgr
dr
dr hab.
prof. dr hab.
Instytucja/Wydział/Instytut:
Dane kontaktowe
Adres e-mail:
Telefon:
Dane do faktury
Nazwa instytucji/osoba:
Ulica i nr domu: /
Kod pocztowy i miejscowość:
NIP:
Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2011, godz. 12:24 - Michał Szych