Kategoria: LITERATUROZNAWSTWO

Termin obrad: 4 lipca 2018 r.

 

prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

dr hab. Elżbieta Winiecka, prof. UAM

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

 

Kategoria: JĘZYKOZNAWSTWO

Termin obrad: 5 lipca 2018 r.

 

dr hab. Anna Kozłowska

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

dr hab. Agnieszka Słoboda, prof. UAM

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr hab. Aneta Załazińska

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2018, godz. 16:31 - Agnieszka Jarosz