11 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu regulaminu wynagradzania.

18 lutego

 • Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej wziął udział w spotkaniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Wicepremierem Jarosławem Gowinem.

19 lutego

 • W Ministerstwie Zdrowia w Warszawie spotkał się z Sekretarz Stanu Panią Minister Józefą Szczurek-Żelazko.

22 lutego

 • Przewodniczył uroczystości otwarcia studia telewizyjnego Uniwersyteckiego Centrum Medialnego.
 • W związku z 98. rocznicą śmierci modlił się przy grobie Założyciela i pierwszego Rektora KUL na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.
 • Na Jasnej Górze poprowadził rozważanie w czasie Apelu Jasnogórskiego.

23 lutego

 • W kościele akademickim KUL wygłosił homilię i przewodniczył Mszy Świętej transmitowanej przez TV Polonia, sprawowanej w intencji społeczności akademickiej KUL, Absolwentów, Przyjaciół i Darczyńców Uniwersytetu.
 • Wygłosił słowo na otwarcie koncertu OPUS MAGNUM-KULowskie wieczory z muzyką, który odbył się z okazji 98.rocznicy śmierci Założyciela i pierwszego Rektora KUL.

24 lutego

 • Poprowadził rozmowę o Janie Pawle II podczas spotkania z uczennicami Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie.
 • Uczestniczył w publicznej obronie rozprawy doktorskiej O. Karola Adamczewskiego.

25 lutego

 • Spotkał się z grupą prelegentów paneli dyskusyjnych, organizowanych przez Biuro Karier, w ramach zajęć z zakresu przedsiębiorczości dla studentów I roku.

26 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu regulaminu wynagradzania.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

27 lutego

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Dla gazety „Kurier Lubelski” udzielił wywiadu nt. pełnienia funkcji Rektora-podsumowanie dwóch kadencji.

29 lutego

 • W ramach inicjatywy Śniadanie z Rektorem spotkał się z nauczycielami, realizującymi projekt „Książka z plecaka”.