2019
 

 Czerwiec

 

16 czerwca 2019 r. zmarł Pan mgr Adam Chruszczewski, wieloletni Pracownik KUL oraz Kierownik Pracowni Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 24 czerwca o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 

 

 

mgr Adam Chruszczewski  

 

Adam Chruszczewski, ur. 19 września 1932 w Przyszowie k. Niska, mgr, pracownik naukowo-badawczy KUL, historyk.

 

Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1951 r. w Myślenicach. W latach 1951-55 odbył studia z historii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w Lublinie, po których uzyskał w 1956 r. tytuł magistra nauk humanistycznych, na podstawie pracy Kupcy zbożowi i handel zbożem w Kazimierzu Dolnym w drugiej połowie XVI w. (RHum 6(1958), z. 5, s. 87-191) napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Kłoczowskiego. W latach 1953-54 pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Historyków Studentów KUL. Od marca 1956 r. do 15 X 1957 wykonywał zadania zlecone w ramach prac nad Atlasem Historii Kościoła w Polsce, a 15 X 1957 otrzymał zatrudnienie w charakterze pracownika naukowego w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy TN KUL. Tego samego roku został członkiem Wydziału Historyczno-Filologicznego TN KUL. Od 1958 r. był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego przy KUL. W 1959 r. został mianowany asystentem, a od 1962 r. starszym asystentem w Sekcji Historii, w Katedrze Dziejów Średniowiecznych i Nauk Pomocniczych. Prowadził zajęcia ze wstępu do badań historycznych, historii średniowiecznej Polski, historii średniowiecznej powszechnej, elementów statystyki i demografii historycznej, teorii informatyki i informacji, ogólnej historii Polski i z historii powszechnej. W 1968 r. został powołany na stanowisko asystenta (od 1972 r. adiunkt). Od 1968 r. pełnił także obowiązki instruktora teatralnego (w latach 1973-79 kuratora) Teatru Akademickiego KUL.

     Od 1957 r. był związany z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce (IGHKwP). W 1975 r. złożył egzamin przed działającą przy PAN Komisją Egzaminacyjną dla Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji Naukowej, co dało mu kwalifikacje do pracy na stanowisku dyplomowanego adiunkta dokumentacji naukowej. W latach 1976-96 prowadził zajęcia dydaktyczne na Kursie Języka i Kultury Polskiej dla Studentów Zagranicznych, wykładał historię Polski, historię filmu i teatru polskiego oraz prowadził konwersatorium z historii Polski na tle Słowiańszczyzny. Uczestniczył w pracach nad dziejami żeńskich zgromadzeń zakonnych w czasie II wojny światowej, organizował szkolenia (kilkanaście spotkań w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie) i udzielał konsultacji siostrom zakonnym współpracującym z instytutem. Nawiązywał liczne kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Przebywał na zagranicznych stypendiach i stażach naukowych w pracowniach kartografii, m.in. w 1977 r. w pracowni Jacques'a Bertina w Paryżu, w 1981 r. w Laboratoire de Graphique w Paryżu, w 1986 r. w École des Hautes Études w Paryżu, a także w pracowniach belgijskich.

     Od 1 III 1994 r. powierzono mu kierownictwo Pracowni IGHKwP, a od 1 II 1995 pełnił w nim funkcję zastępcy kierownika. Kierował Ośrodkiem Wypoczynkowym Związku Nauczycielstwa Polskiego KUL w Rogóźnie oraz był organizatorem wczasów pracowniczych.

    Współpracował z Encyklopedią katolicką (napisał 81 haseł). Jest autorem publikacji: Zakony w Polsce w XVI-XVIII wieku („Znak” 17(1966), nr 137-138, s. 1563-1609), Zakonnicy diecezji lubelskiej w świetle spisu z 1835 roku (w: Społeczeństwo Królestwa Polskiego, red. W. Kula, t. III, Warszawa 1968, s. 167-199), Zestawienie chronologiczne (w: Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, red. J. Kłoczowski, L. Müllerowa, J. Skarbek, Kraków 1986, s. 414-450), Zestawienie chronologiczne (w: Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1979, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992, s. 659-734).

 

AU KUL, RP, sygn. A-694

 

Joanna Kumor-Mielnik

                                                                                                                           

 

Maj

 

W  dniach 17-18 maja 2019 r. po raz 48. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych pt. Ratuję człowieka, który prosi o pomoc. Miejscem tegorocznego spotkania był Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP (starowiejskich). Uczestniczki spotkania, oprócz udziału w obradach miały okazję odwiedzić  Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz poznać okolice Beskidu Niskiego, m.in. Płonną, Komańczę, Wisłok Wielki, Jaśliska czy Duklę.

 

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji:

 

 

 

Galeria

 

 

 

 

W  dniach 17-18 maja 2019 r. już po raz 48. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych pt. Ratuję człowieka, który prosi o pomoc. W tym roku przedmiotem rozważań będzie udział żeńskich wspólnot zakonnych w ratowaniu Żydów w okresie II wojny światowej, a miejscem spotkania m.in. Stara Wieś i Markowa.

 

Szczegółowy program konferencji pod linkiem:

 

zaproszenie2019

 
 
 
Marzec
 

W dniach 1-2 marca 2019 r. prof. dr hab. Henryk Gapski oraz dr Edyta Chomentowska  wzięli udział w konferencji naukowej pt. Na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie... W setną rocznicę rewindykacji klasztoru oo. Bernardynów w  Radecznicy (1919-2019). Konferencja została zorganizowana przez Klasztor oo. Bernardynów w Radecznicy, Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie oddział w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 
Luty
 

9 lutego 2019 r. odbyło się kolejne seminarium sióstr historyków zakonnych pod przewodnictwem dr hab. Agaty Mirek. Spotkanie miało miejsce w Warszawie, w domu generalnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Żelaznej 97., gdzie mieści się także Muzeum św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, z którego zbiorami uczestniczki zapoznały się po zakończonych obradach.

 

 

Galeria

 

 
Styczeń
 
W dniach 14-18 stycznia 2019 r. Dyrektor OBnGHKwP, dr hab. Agata Mirek przebywała w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Pobyt odbył się w ramach stypendium "Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe - Akcja 1 "Mobilność" w roku akademickim 2018/2019".
 

25 stycznia 2019 r. dr hab. Robert Kozyrski wziął udział w promocji najnowszego, 22. tomu "Rocznika Chełmskiego" oraz 7. tomu "Biblioteki Rocznika Chełmskiego", która miała miejsce w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

 

Więcej

Linki

http://www.chbp.chelm.pl/amicus-annalis-chelmensis/

https://www.facebook.com/chbpchelm/posts/1171106976400540

 

26 stycznia 2019 r. pod kierunkiem dr hab. Agaty Mirek odbyło się spotkanie seminaryjne sióstr historyków zakonnych w Krakowie w klasztorze sióstr Najświętszego Serca Jezusowego przy. ul. Garncarskiej 24

 

Galeria

 

 
 

 

Autor: Edyta Chomentowska
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2020, godz. 13:40 - Edyta Chomentowska