W poniedziałek 16 września br. w ramach X jubileuszowego LFN odbyły się dwie edycje projektu przygotowanego przez młodych naukowców związanych z Katedrą Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej. Projekt nosił tytuł „Uczuciowość człowieka i jej rozpoznawanie na wybranych przykładach sztuki” i był skierowany do uczniów gimnazjum i liceum.

Wykład podzielony został na trzy części. Mgr Małgorzata Żak (asystentka w Katedrze Wiedzy o Sztuce) opowiadała o wizerunkach osób chorych i cierpiących w sztuce różnych epok. Dr Piotr Kulesza (adiunkt w Katedrze Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu) przedstawił przykłady założeń ogrodowych charakterystycznych dla kolejnych okresów historyczno-artystycznych od starożytności do współczesności i uczuć jakie wzbudzały i wzbudzają. Mgr Artur Strug (doktorant w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej) zaprezentował przykłady różnych form przedstawienia człowieka doświadczającego emocji w sztuce, zwłaszcza średniowiecznej.

Zrealizowany projekt stanowi inicjatywę Pani Prof. Urszuli Mazurczak, która sprawowała opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem. Jego celem, oprócz integracji różnych środowisk młodych naukowców, jest wzbudzanie u młodzieży fascynacji sztuką i jej doświadczanie z różnych punktów widzenia.

 

--> Czytaj więcej o X LFN

Autor: Seweryn Kuter
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2013, godz. 09:44 - Ireneusz Marciszuk