Zapraszamy na wystawę fotografii Ireneusza Marciszuka:

"LUBLIN - SEN LESZKA CZARNEGO"

 

/FOLDERY/

 


 

Zapraszamy na wtstawę fotografii Grzegorza Pietraszka:

"POZOSTAŁY TYLKO MACEWY"

 

 

/PDF/

 


Wystawa "Cenne czy niechciane - witraże kościołów województwa lubelskiego" - na zamku w Niedzicy

Cieszymy się ogromnie, że możemy zaprosić na wystawę do Zamku w Niedzicy. Ekspozycja, którą przygotowywaliśmy rok temu nieustannie jest prezentowana i budzi zainteresowanie. Tym razem miejscem ekspozycji jest zamek w Niedzicy. Prezentacja dziedzictwa witrażowego w tym miejscu odbyła się już kilka lat temu. Były to witraże ze Spisza, a wystawę przygotowali twórcy Korpusu Witraży. Zaproszenie nasze kierujemy w sposób szczególny do osób z terenu Podhala, w tym do sympatyków i członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział Podhalański. Przypominamy także, że wystawa jest dziełem wielu osób:. Moniki Rzepiejewskiej i Tomasza Mroczka, przy konsultacji Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej. Słowa podziękowania kierujemy do WSZYSTKICH, którzy pomagali nam w sprawach organizacyjnych.

 

witraze_w_niedzicy

 


 

Agnieszka Zadura, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego i
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL
zapraszają na promocję katalogu wystawy

„Aby to piękno służyło innym... Kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich”


Głównym punktem spotkania promocyjnego będzie wykład
dr. Krzysztofa Przylickiego, opiekuna zbiorów muzealnych KUL,
autora i współkuratora wystawy,
który opowie o życiu i pasji kolekcjonerskiej Tadeusza Litawińskiego
oraz przedstawi najnowszy stan badań nad kolekcją.

Katalog wystawy, liczący 384 stron, prezentuje wszystkie znane dzieła sztuki wchodzące w skład historycznej kolekcji Państwa Litawińskich. Noty obiektów zawierają ich kolorowe zdjęcia, podstawowe informacje na ich temat oraz wyczerpującą bibliografię. Katalog wzbogacają eseje poświęcone dziejom kolekcji oraz artykuł dotyczący najnowszych metod udostępniania sztuki osobom niewidomym.

Na spotkaniu wystąpią przedstawiciele Muzeum Nadwiślańskiego, Instytutu Historii Sztuki KUL, Działu Promocji i Kontaktów Społecznych, Katedry Tyflodydaktyki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej oraz Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 15:00. Wstęp wolny, zapraszamy!
 
 

 


 

Ojcowie Dominikanie z Lublina,

Instytut Historii Sztuki KUL

oraz autorzy zapraszają

6 maja 2016 r., w piątek,

na godz. 17.00

do klasztornych krużganków na wernisaż wystawy pt.:

"Zabytki na karpackich bezdrożach"

Czas trwania wystawy: 3 - 31 maja 2016 r.

Miejsce ekspozycji: Krużganki Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie.

godziny: od  10.00 – 18.00

  

 

 

Wystawa pokazuje fotografie z lat 60-tych i 70-tych XX w., których autorami są dr Barbara Tondos i Jerzy Tur (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Rzeszowie w latach 1956-65), dokumentujące ówczesny stan zachowania części cerkwi z Podkarpacia, ale także ówczesny krajobraz kulturowy...

 

 zabytki_na_karpackich_bezdrozach_-_dominikanie_folder_a_1240

 


 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz

Instytut Historii Sztuki KUL i

Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrae Polona" z Krakowa

wraz z autorami zapraszają na wystawę:

 

CENNE CZY NIECHCIANE?

Witraże kościołów województwa lubelskiego

 

Wystawa będzie prezentowana w Gmachu Głównym KUL

na pierwszym piętrze przy Księgarni Uniwersyteckiej

w dniach od 14 do 28 kwietnia 2016 r.

 

Zapraszamy na uroczyste otwarcie,

które odbędzie się w czwartek 14 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00.

 

Wystawa towarzyszy obchodom 1050 rocznicy Chrztu Polski.

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Wystawa jest wynikiem działalności Stowarzyszenia Miłośników Witraży "Ars Vitrae Polona", które regularnie organizuje sesje naukowe w różnych miejscach Polski. Sprzyja to rozwojowi wiedzy i zainteresowań tymi dziełami sztuki. Urzeczeni witrażami autorzy wystawy, prowadząc wstępne rozpoznanie ich występowania na terenie województwa lubelskiego, poszukiwali również informacji na temat czasu powstania, wytwórni oraz autorów projektów.

Zaprezentowane fotografie pokazują witraże, które przetrwały pierwszą i drugą wojnę światową, ewentualnie zostały po tych tragicznych wydarzeniach odrestaurowane. Powstały one na przełomie XIX i XX w., kiedy to nasilił się ruch budowlany kościołów neogotyckich. Nowe świątynie były wtedy projektowane wraz z wyposażeniem ruchomym, wystrojem architektonicznym i witrażowymi przeszkleniami okien.

 


 

 

 

 

 

 

/folder_-_PDF/

 

 


 

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

oraz

Instytut Historii Sztuki KUL

i

Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrae Polona"

z Krakowa

wraz z autorami zapraszają na wystawę:

 

CENNE CZY NIECHCIANE?

Witraże kościołów województwa lubelskiego

 

Wystawa będzie prezentowana w Gmachu Głównym KUL

na pierwszym piętrze przy Księgarni Uniwersyteckiej

w dniach od 14 do 28 kwietnia 2016 r.

 

Zapraszamy na uroczyste otwarcie,

które odbędzie się w czwartek 14 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00.

 

Wystawa towarzyszy obchodom 1050 rocznicy Chrztu Polski.

ZAPRASZAMY!!!

 

 

Wystawa jest wynikiem działalności Stowarzyszenia Miłośników Witraży "Ars Vitrae Polona", które regularnie organizuje sesje naukowe w różnych miejscach Polski. Sprzyja to rozwojowi wiedzy i zainteresowań tymi dziełami sztuki. Urzeczeni witrażami autorzy wystawy, prowadząc wstępne rozpoznanie ich występowania na terenie województwa lubelskiego, poszukiwali również informacji na temat czasu powstania, wytwórni oraz autorów projektów.

Zaprezentowane fotografie pokazują witraże, które przetrwały pierwszą i drugą wojnę światową, ewentualnie zostały po tych tragicznych wydarzeniach odrestaurowane. Powstały one na przełomie XIX i XX w., kiedy to nasilił się ruch budowlany kościołów neogotyckich. Nowe świątynie były wtedy projektowane wraz z wyposażeniem ruchomym, wystrojem architektonicznym i witrażowymi przeszkleniami okien.

 


 

 

 

/PROGRAM - pdf/

 


 

Wystawa zdjęć Ireneusza Marciszuka w Wieży Trynitarskiej:

"Piękno natury w fotografii"

NATURA_-_Wieza_Trynitarska_1240_20150813

 


 

 

 

 

 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
oraz
Instytut Historii Sztuki KUL
zapraszają na finisaż wystawy

"JÓZEFOWSKIE – ROZTOCZAŃSKIE KAMIENIARSTWO LUDOWE XVIII-XXI wieku
sztuka, tradycja, ochrona zabytków"

który odbędzie się
18.12.2014 r. (czwartek) o godz. 16.00
w "Galerii 1" im. B. Słomki
(Gmach Główny KUL II piętro)

 

Zapraszamy na spotkanie z autorami wystawy

Agnieszką Szokaluk i Krzysztofem Gorczycą

połączone z prezentacją fotografii z badań nad józefowskim ośrodkiem kamieniarskim

i mini-albumu pod tytułem "Roztoczańskie kamienie pamięci".

 

  Atrakcją wieczoru będzie występ zespołu

"Roztocze Kolberga"

który wykona kilka tradycyjnych pieśni z zachodniego Roztocza.

 

 

Wystawa i towarzysząca jej publikacja są efektem szerokich badań nad historycznym rozwojem i zasięgiem wpływów józefowskiego ośrodka kamieniarskiego. Ilustrują typowe dla niego wzorce i formy oraz przynoszą informacje na temat konkretnych twórców i warsztatów.

 


 

 


 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
oraz
Instytut Historii Sztuki KUL
zapraszają na wystawę

"JÓZEFOWSKIE – ROZTOCZAŃSKIE KAMIENIARSTWO LUDOWE XVIII-XXI wieku
sztuka, tradycja, ochrona zabytków"

Otwarcie wystawy odbędzie się
18.12.2014 r. (czwartek) o godz. 16.00
w "Galerii 1" im. B. Słomki
(Gmach Główny KUL II piętro)

Wystawa czynna:

09 - 20 grudnia 2014 r. w godz. 8.00 - 16.00


Od końcówki XVIII wieku aż do czasów współczesnych w licznych warsztatach w okolicach Józefowa, ale także Frampola czy Goraja powstało tysiące kamiennych kapliczek, nagrobków i pomników, które do dziś w dużym stopniu kształtują krajobraz kulturowy całej południowej części województwa lubelskiego oraz sąsiednich terenów. Charakterystyczne dla pejzażu Zamojszczyzny wapienne pomniki stanowią także dokument i źródło wiedzy na temat języka, kultury, historii, estetyki oraz religijności mieszkańców tego regionu na przestrzeni dwóch stuleci. W józefowskim kamieniu w alfabecie łacińskim, hebrajskim i cyrylicą wykuwano napisy służące upamiętnieniu zmarłych, tragicznych i radosnych wydarzeń oraz jako wyraz wiary.

_________________

Zrealizowano dzięki współfinansowaniu ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz Miasta Józefów.

 


 

 

Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

we współpracy

z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie,

w przededniu uroczystości kanonizacyjnych,

prezentuje

w atrium Collegium Norwidianum

przy Al. Racławickich 14 w Lublinie,

 od 26 marca do 20 maja 2014 r. ekspozycję wystawy

OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo – wschodniej Polski

autorstwa dr Moniki Rzepiejewskiej

pracownika naukowego warszawskiej ASP. 

 

Dlaczego powstała wystawa „OPUSZCZONE-RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski”?

 

/AUTORZY/

 

***

 

Program otwarcia wystawy

Slowo Rektora KUL - ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego - pdf

Podziękowanie za organizację wystawy "Opuszczone - ratowane" - Prezydenta Miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka - pdf

Wystąpienie ks. mitrata dr Stefana Jana Batrucha – proboszcza parafii greckokatolickiej p.w. Św. Jozafata w Lublinie

W trakcie uroczystości otwarcia wystawy zaśpiewał:

 

BOHOSŁOW
Chór seminarzystów greckokatolickich z Lublina

 

/FOTORELACJE/

/Zdjęcia z wernisażu/

/Zdjęcia z wystawy/

/FOTO - strona Greckokatolickiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie/

 

/MEDIA O WYSTAWIE/

 

Wystawie towarzyszą spotkania o  tematyceokołocerkiewnej od 25 marca do 29 maja 2014 r.

 

*** 

 

www.cerkwie.org

 

4134_57699.jpg

/FOTO/

 

facebook_male.png

 

CERKWIEzaproszenie_Strona_1_510.jpg

 

 /ZAPROSZENIE pdf/

/PLAKAT pdf/

 

Partner wystawy lubelskiej:

 

Fundacja_Niepodleglosci_logokolo.png

 Kurator wystawy: Ireneusz Marciszuk

 


 

INSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL

zaprasza wszystkich miłośników sztuki cerkiewnej na otwarte spotkanie

z Adamem Kulikiem i jego filmami

"Greckokatolickie cerkwie pogranicza polskiego"

 

 

Gmach Główny KUL, Al. Racławickie 14,  II piętro, sala 240
dnia 12.06.2014r., godz. 18.00.

 

Terminy i tematy następnych spotkań

 

logo_cerkwie_200.jpg

Spotkanie towarzyszy wystawie:

„OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo –  wschodniej Polski”

 

Czytaj dalej...
 

 

INSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL

zaprasza wszystkich miłośników sztuki cerkiewnej na otwarte spotkanie

z Krzysztofem Gorczycą

(Towarzystwo dla Natury i Człowieka)

Cmentarze pogranicza - prace ratownicze na cmentarzach obrządku wschodniego w województwie
lubelskim


Gmach Główny KUL, Al. Racławickie 14,  II piętro, sala 240
dnia 05.06.2014r., godz. 18.00.

 

Terminy i tematy następnych spotkań

 

logo_cerkwie_200.jpg

Spotkanie towarzyszy wystawie:

„OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo –  wschodniej Polski”

 

Czytaj dalej...
 

 

INSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL

zaprasza wszystkich miłośników sztuki cerkiewnej na otwarte spotkanie

z Andrzejem Gilem

Cerkiew na pograniczach czasu i przestrzeni. Metropolia kijowska od X do XVIII wieku


 

Gmach Główny KUL, Al. Racławickie 14,  II piętro, sala 240
dnia 29.05.2014r., godz. 18.00.

 

Terminy i tematy następnych spotkań

 

logo_cerkwie_200.jpg

Spotkanie towarzyszy wystawie:

„OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo –  wschodniej Polski”

 

Czytaj dalej...
 

 

INSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL

zaprasza wszystkich miłośników sztuki cerkiewnej na otwarte spotkanie

ze Zbigniewem Kaszubą

Od ruiny do świątyni - cerkiew w Łopience

 

 

Gmach Główny KUL, Al. Racławickie 14,  II piętro, sala 240
dnia 26.05.2014r., godz. 18.00.

 

Terminy i tematy następnych spotkań

 

logo_cerkwie_200.jpg

Spotkanie towarzyszy wystawie:

„OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo –  wschodniej Polski”

 

Czytaj dalej...
 

Marek Wiśniewski - "Walory turystyczne Roztocza Wschodniego"

 INSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL

zaprasza wszystkich miłośników sztuki cerkiewnej na otwarte spotkanie

z Markiem Wiśniewskim

Walory turystyczne Roztocza Wschodniego

 

 

Gmach Główny KUL, Al. Racławickie 14,  II piętro, sala 240
dnia 22.05.2014r., godz. 18.00.

 

Terminy i tematy następnych spotkań

 

logo_cerkwie_200.jpg

Spotkanie towarzyszy wystawie:

„OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo –  wschodniej Polski”

 

Czytaj dalej...
 

ks. diakon Piotr Siwicki - "Nie wiem, czy jest w kraju naszym bieglejszy od niego teolog." Ks. Paweł Szymański (1782-1852) jako uczony i obrońca praw Kościoła greckokatolickiego w diecezji chełmskiej

INSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL

zaprasza wszystkich miłośników sztuki cerkiewnej na otwarte spotkanie

z ks. diakonem Piotrem Siwickim

"Nie wiem, czy jest w kraju naszym bieglejszy od niego teolog."

Ks. Paweł Szymański (1782-1852) jako uczony i obrońca praw Kościoła greckokatolickiego w diecezji chełmskiej

 

 

Gmach Główny KUL, Al. Racławickie 14,  II piętro, sala 240
dnia 21.05.2014r., godz. 18.00.

 

Terminy i tematy następnych spotkań

 

logo_cerkwie_200.jpg

Spotkanie towarzyszy wystawie:

„OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo –  wschodniej Polski”

 

Czytaj dalej...
 

Aneta Siemieńska - Na ratunek cerkwi w Kniaziach

INSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL

zaprasza wszystkich miłośników sztuki cerkiewnej na otwarte spotkanie

z Anetą Siemieńską

Na ratunek cerkwi w Kniaziach

/FOTO/

 

Gmach Główny KUL, Al. Racławickie 14,  II piętro, sala 240
dnia 12.05.2014r., godz. 18.00.

 

Terminy i tematy następnych spotkań

 

logo_cerkwie_200.jpg

Spotkanie towarzyszy wystawie:

„OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo –  wschodniej Polski”

 

Czytaj dalej...
 

Spotkanie z Pawłem Sygowskim

INSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL

zaprasza wszystkich miłośników sztuki cerkiewnej na otwarte spotkanie

z Pawłem Sygowskim

Cerkwie unickie Rzeczpospolitej - architektura i wyposażenie

/FOTO/

 

Gmach Główny KUL, Al. Racławickie 14,  II piętro, sala 240
dnia 08.05.2014r., godz. 18.00.

 

Terminy i tematy następnych spotkań

 

logo_cerkwie_200.jpg

Spotkanie towarzyszy wystawie:

„OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo –  wschodniej Polski”

 

Czytaj dalej...
 

 

INSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL

zaprasza wszystkich na otwarte spotkanie

dr Mariuszem  Koprem

Niemi świadkowie dziejów.

O cmentarzach, inskrypcjach, nazwach... Roztocza Wschodniego

Gmach Główny II piętro, sala 240

24 kwiecień 2014 r., godz. 18.00.

 

logo_cerkwie_200.jpg

Spotkanie towarzyszy wystawie:

„OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo –  wschodniej Polski”

 

Czytaj dalej...
 

 

INSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL

zaprasza wszystkich na otwarte spotkanie

z Ks. mitratem dr Stefanem Batruchem

proboszczem parafii greckokatolickiej w Lublinie.

Liturgia wschodnia w obrządku Kościoła Greckokatolickiego

Gmach Główny II piętro, sala 240

10 kwiecień 2014 r., godz. 18.00.

krzyz_kopia.png 

 W trakcie spotkania obejrzymy sfilmowaną liturgię Mszy Św., którą na bieżąco wyjaśniać będzie nasz Gość. 

 

/Zdjęcia ze spotkania/

 logo_cerkwie_200.jpg

Spotkanie towarzyszy wystawie:

„OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo –  wschodniej Polski”

 

Czytaj dalej...
 

Spotkanie w Lektorium ze Stanisławem Krycińskim

Zapraszam wszystkich zainteresowanych historią Bieszczad

na otwarte spotkanie autorskie

ze Stanisławem Krycińskim.

Tam gdzie diabły, hucuły, ukraińce

 Do Lektorium Instytutu Historii Sztuki KUL

Gmach Główny IIIp. 336

25 marca 2014r, godz. 17.00

 

010_Paniszcz_-w_cerkiew_27_06_1978.jpg

 

Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz unikatowych zdjęć!!!

/Z ARCHIWUM FOTOGRAFICZNEGO Stanisława Krycińskiego/

 

/Zdjęcia ze spotkania/

/FOTO/

logo_cerkwie_200.jpg

 

Spotkanie towarzyszy wystawie:

OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo – wschodniej Polski

 

 Stanislaw_Krycinski_500.jpg

 

Stanisław Kryciński (ur. 1954), z wykształcenia inżynier chemik, z zamiłowania krajoznawca, autor popularnych przewodników turystycznych, opracowań krajoznawczych oraz licznych artykułów. W latach 1991-2008 - właściciel "Wydawnictwa Stanisław Kryciński", wydającego książki z zakresu krajoznawstwa, turystyki, historii i etnografii.
W ramach Akcji Opis, prowadzonej przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, zorganizował  ...

Czytaj dalej...
 

 

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę fotografii.

Tym razem przedmiotem mojego zainteresowania jest NATURA,

następny po PIĘKNIE temat inspirowany filozofią.

Wystawa towarzyszy XVI Międzynarodowemu Sympozjum Metafizycznemu

"Spór o naturę ludzką",

które odbędzie się 12 grudnia 2013 r. na KUL-u.

Otwarcie wystawy w Galerii 1 im. B. Słomki,

II piętro głównego gmachu KUL o godz. 13.30.
Wystawa będzie czynna do 20 grudnia.

Zapraszam także na spotkania z autorem

od godz. 16.00 - 18.00 w okresie trwania wystawy.

Ireneusz Marciszuk

 

/FOLDER/

 

 

plakat_500_NATURA_20131205.jpg

 


 

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii Ireneusza Marciszuka,

będącą kolejną odsłoną "lubelskiego cyklu".

Po "Mieście świętego Antoniego"

oraz "Pod płaszczem opkieki ukrytym",

przyszedł czas na poszukiwanie dawnego lubelskiego piękna.

 

FOLDER

 

 

 


 

 

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2016, godz. 14:38 - Ireneusz Marciszuk