Rok 2010


 • 19-20 stycznia 2010 – organizacja zbiórki makulatury na terenie KUL Makulaturę przyjmowaliśmy zarówno w gmachu głównym KUL jak i w Domu Akademickim Żeńskim (Łącznie zebrano 317 kg). 
 • styczeń – luty 2010 – nawiązanie współpracy z KSM Diecezji Drohiczyńskiej, włączenie się w ogólnopolski projekt „Młodzi Tej Ziemi”, w ramach którego odbywały się Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej. Przeprowadzenie szeregu zimowych warsztatów we współpracy z Ruchem Ekologicznym Świętego Franciszka z Asyżu: 

          1 – 7 luty -  warsztaty w Muszynie prowadzący Renata Sieńko
          8–14 luty - warsztaty w Mszanie Dolnej prowadzący Weronika Goraj
          15–21 luty - warsztaty w Mszanie Dolnej prowadzący Magdalena Malec
          20 – 26 luty - warsztaty w Murzasichle prowadzący Katarzyna Wojtan

 • 22 kwietnia – udział w obchodach Dnia Ziemi w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie
 • 29 kwietnia 2010 – organizacja spotkania poświęconego 24 rocznicy katastrofy w Czarnobylu połączonego z projekcją filmu pt. „Czarnobylskie dżungle”
 • kwiecień 2010 - artykuł Piotra Olęckiego o ks. Krzysztofie Kluku pt. "Wielki zapomniany" ukazał się w czasopiśmie "Eko i My" (kwiecień - maj 2010).
 • kwiecień - czerwiec 2010 - współpraca z Lubelską Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego w ramach projektu „Wyczuj klimat”.
 • 10 czerwca - WALNE ZEBRANIE Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wybory nowego Zarządu. 
 • 12 czerwca 2010 - uczestnictwo w Święcie Młodych Tej Ziemi w Drohiczynie.
 • 19 -29 czerwca - organizacja zbiórki makulatury w Domu Akademickim Żeńskim (zebrano 674 kg makulatury).
 • czerwiec – sierpień 2010 – dalsza współpraca z KSM Diecezji Drohiczyńskiej, przy ogólnopolskim projekt „Młodzi Tej Ziemi”. Przeprowadzenie szeregu wakacyjnych warsztatów we współpracy z Ruchem Ekologicznym Świętego Franciszka z Asyżu (REFA): 
  • 29.06-5.07 - Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej w Murzasichle, prowadzące: Kasia Wojtan i Kasia Kosińska
  • 6-12.07 - Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej w Zakrzowie, prowadzące Renata Sieńko i Ewelina Hawryluk
  • 13-19.07 - Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej w Stegnie, prowadzące: Weronika Goraj i Agata Borzęcka (REFA)
  • 27.07-02.08 - Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej w Smolanach, prowadzące: Weronika Goraj i Małgorzata Smółka (REFA)
  • 7-13.08 - Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej w Muszynie, prowadzące: Renata Sieńko i Magdalena Malec.
 • 05-15 lipca 2010 – udział jako kadra szkoleniowa w spływie kajakowym po rzece Narwi zorganizowanego w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego‑Kapitał Ludzki, pod tytułem „Wyszkoleni Strażacy – bezpieczniejsi mieszkańcy”
 • 27 lipca 2010 – udział członkini koła Renatay Sieńko w wakacyjnej audycji Radia eR "Caffe Lattem w mżawce”
 • lipiec 2010 – koło partnerem ogólnopolskiego projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka
 • 18-24 września 2010 – włączenie się w VII Lubelskim Festiwalu Nauki, 24 września przeprowadziliśmy warsztat dla dzieci pt. "Młodzi recyklerz".  
 • 22-23 września 2010 - udział w konferencji TYGIEL Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych, odbywającej się w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tytuł referatu: Edukacja ekologiczna w praktyce na przykładzie działalności Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska KUL, Weronika Goraj, Magdalena Malec, Renata Sieńko Prezentację referatu oraz działalności KNSOS KUL JPII przygotowała i wygłosiła Renata Sieńko.
 • 5 października 2010 - uczestnictwo w seminarium "Radioaktywne skażenie (wcześniejsze, obecne i w przyszłości) na terenie Rosji i Białorusi w następstwie zdarzeń w Czarnobylu", które poprowadził profesor Valery Snakin.
 • październik 2010 - jesienne projekcje filmów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL
Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2011, godz. 18:55 - Weronika Goraj