Kalendarium Instytutu Socjologii KUL

I semestr 2016/2017

 

8.10.2016

Małe miasta. Muzea, kolekcje, zbiory, biblioteki

<miejsce:Strzyżów (edycja podkarpacka)>

24.10.2016

Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego (Sympozjum, GG-208)

27.10.2016

Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów 

dr hab. Piotr Chomczyński, UŁ
"Od przedmiotu badań do analizy wyników – dylematy i decyzje badacza na przykładzie terenowych badań jakościowych w Polsce, Meksyku, Ekwadorze i Stanach Zjednoczonych" (g. 17.00, GG-208)

15-16.11.2016

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Pana Profesora Sławomira Partyckiego (C-1031)

17.11.2016

 

 

Sympozjum Naukowe

„Skumbrie w tomacie. Inteligenckie spory o państwo” (g. 11.00, C-1031)

 

 

 

 

12.11.2016

 

 

Małe miasta - ślady przeszłości

<miejsce: Supraśl (edycja podlaska)>

25.11.2016

"Chrześcijaństwo a ekonomia"

Międzynarodowa konferencja naukowa w 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz w rocznice ogłoszenia encyklik społecznych św. Jana Pawła II "Laborem Exercens" (1981) i "Centesimus Annus" (1991)

28.11.2016

Dzień pracownika socjalnego w Instytucie Socjologii KUL

Konferencja: Aktywizacja i integracja społeczna we współczesnej pracy socjalnej

CTW, sala 113, I piętro

01.12.2016

Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów 

dr hab. Jakub Isański, UAM
"Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich odczytane na nowo. Perspektywa autobiograficzna w analizie procesów migracyjnych i osadniczych" (g. 16.00, GG-208)

 6.12.2016

Seminarium naukowe z cyklu "Od solidarności do kontraktu? Obrazy relacji rodzinnych" - Współczesne ojcostwo (g. 11.00, CTW-203)

13.12.2016

XXXIV Dni Praw Człowieka

konferencja: „125 lat Rerum novarum i 50 lat Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka” (g. 13.00, CN-208)

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2017, godz. 10:59 - Tomasz Peciakowski