Kalendarium Instytutu Socjologii KUL

II semestr 2016/2017

 

 

23.02.2017

Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów

dr. hab. Grzegorz Kaczyński, prof. US

Konteksty społeczne i metody badawcze. Refleksje z badań jakościowych w Afryce i Europie

(g. 16.00, GG-208)

30.03.2017

Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów

dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ: Metoda autobiograficznego wywiadu narracyjnego - kilka refleksji z pola badań biograficznych

dr Artur Wysocki, UMCS: Metoda biograficzna w praktyce badań relacji międzykulturowych. Przypadek zderzenia polskości z sowieckością na ziemiach wschodnich II RP 1931-1941

(g. 16.00, GG-208)

3-4.04.2017

II Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii

Polska w socjologii - Socjologia w Polsce

 27.04.2017

Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów

 

dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, KUL

Narracje wizualne w sieci z użyciem memów - praktyki badawcze

dr hab. Piotr Witek, UMCS

Metodologiczne problemy historii (audio)wizualnej

(g. 16.30, GG-208)

10.05.2017

VI Lubelskie Spotkania Antropologiczne

Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia

22-24.05.2017

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Nałęczowie

Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej

13.06.2017 Praca socjalna z osobami starszymi w kontekście teorii i praktyki

 

 

 


> Kalendarium IS KUL, I semestr 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2017, godz. 11:32 - Tomasz Peciakowski