← Powrót do listy Ekspertów KUL

 

Komentarz z dn. 04.09.2015

dr Agnieszka Zaręba

Katedra Teorii Polityki KUL

 

Kampania referendalna na finiszu…

 

Kampania referendalna upływa w cieniu kampanii parlamentarnej oraz inicjatywy drugiego referendum. Dała możliwość zaprezentowania swojego stanowiska licznym organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i wszelkiego rodzaju inicjatywom obywatelskim. Referendum niejednokrotnie krytykowane jako pomysł polityczny jest możliwością daną społeczeństwu, aby wypowiedziało się w określonych kwestiach. Trzy problemy postawione przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego są niezwykle istotne dla funkcjonowania demokracji. Pierwszy problem dotyczący jednomandatowych okręgów wyborczych, drugi finasowania partii politycznych z budżetu, natomiast trzeci już de facto rozwiązany ustawą dotyczący rozstrzygania wątpliwości urzędu skarbowego na rzecz podatnika. Kampania Platformy Obywatelskiej przebiega po wyraźnym hasłem że: My jesteśmy za, oni są przeciw (PiS). Prawo i Sprawiedliwość sprecyzowało stanowisko koalicjanta – Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kampania referendalna dodatkowych problemów do dyskursu politycznego nie wprowadziła. Samo zainteresowanie wśród obywateli udziałem w referendum sięga 30 %, natomiast pozostałe 70 % nie jest zainteresowane udziałem w referendum.