Zgłoszenie na seminarium


Nauczyciel- rodzic, akademia dialogu i współpracy

w dniu ………………….

 

Temat wystąpienia (opcjonalnie): ..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………

Miejsce pracy:…………………………………………………………………………………...
Adres placówki: ………………………………………………………………………………...
Zajmowane stanowisko: ………………………………………………………………………...

Proponowany temat wystąpienia:……………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...

Telefon:………………………………………………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Data: ………………………                                                 Podpis: ………………………

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2011, godz. 20:58 - Beata Komorowska