Zgłoszenie na seminarium wymiany doświadczeń


Realizacja funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

w szkole i przedszkolu

w dniu …………………. / wszystkie spotkania*

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………

Miejsce pracy:…………………………………………………………………………………...
Adres placówki: ………………………………………………………………………………...
Zajmowane stanowisko: ………………………………………………………………………...

Proponowany temat wystąpienia, prezentacja autorskiego programu,  scenariuszy zajęć, autorskich pomocy dydaktycznych, realizowanych projektów (opcjonalnie): …………………………………..……………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...

Telefon:………………………………………………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Data: ………………………                                                 Podpis: ………………………


*odpowiednie  zaznaczyć

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
marta.bukcegielka@interia.pl

 

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2016, godz. 21:38 - Marta Buk-Cegiełka