Rok akademicki 2020/2021

I semestr (cykl od 2020/2021)

Przedmioty obligatoryjne

Grafika inżynierska - CAD 2D

Historia sztuki

Matematyka z elementami statystyki

Rysunek odręczny

Rysunek techniczny

Technologie informacyjne

Zasady projektowania krajobrazu

Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Logika

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne

II semestr (cykl od 2020/2021)

Przedmioty obligatoryjne

Biologia roślin

Dendrologia

Fizjografia

Geometria wykreślna

Grafika inżynierska - CAD 3D

Historia sztuki ogrodowej

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe

Rysunek odręczny

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne

III semestr (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Dendrologia

Ekologia miasta i obszarów wiejskich

Fitosocjologia

Grafika inżynierska - Wizualizacje w programach specjalistycznych I

Komponowanie ozdobnych roślin zielnych

Forma w przestrzeni

Organizacja i zarządzanie procesami realizacji obiektów architektury krajobrazu

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - zieleń obiektów komercyjnych, skwery i zieleńce

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Historia filozofii

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - zieleń obiektów handlowych, skwery i zieleńce

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - zieleń obiektów usługowych, skwery i zieleńce

 

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

IV semestr (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Fitosocjologia

Geodezja

Gleboznawstwo

Grafika inżynierska - Wizualizacje w programach specjalistycznych II

Komponowanie ozdobnych roślin zielnych

Forma w przestrzeni

Podstawy ergonomii w architekturze krajobrazu

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przy obiektach sakralnych i służby zdrowia

Urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

 

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przy obiektach sakralnych

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przy obiektach służby zdrowia

 

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

V semestr (cykl od 2018/2019)

Przedmioty obligatoryjne

Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

GIS

Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych

Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

Techniki prezentacji w architekturze krajobrazu

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Etyka

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Ogród przedszkolny oraz plac zabaw

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Ogród szkolny oraz plac zabaw

 

Pracownie warsztatowe

Adobe Photoshop

Analiza drzew w parkach miejskich

Design miejski

Ogrody na dachach

Projekt konkursowy

Projekt ogrodu biblijnego

Projekt ogrodu ziołowego

Techniki wizualizacji

 

Zajęcia seminaryjne

Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym

Człowiek, krajobraz i czas

Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego

 

Praktyki zawodowe

VI semestr (cykl od 2018/2019)

Przedmioty obligatoryjne

Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo

Ekonomia i zarządzanie w architekturze krajobrazu

Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

Przyrodnicze podstawy architektury krajobrazu

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród naturalistyczny

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród patrona

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród zmysłów

 

Pracownie warsztatowe

Analizy awifaunistyczne w architekturze krajobrazu

Florystyka

Ogrody mobilne

Ogrody tematyczne (np. baśni, miniatur, iluzji)

Ogród feng - shui

Ścieżki dydaktyczne przy obiektach edukacyjnych

Zarządzanie projektem

Zastosowanie pnączy

Zielone ściany

 

Zajęcia seminaryjne

Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym

Człowiek, krajobraz i czas

Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego

VII semestr (cykl od 2017/2018)

Przedmioty obligatoryjne

Elementy prawa w architekturze krajobrazu

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Miejski park przyrodniczy oraz zieleń ciągów komunikacyjnych

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Miejski park sportu oraz zieleń ciągów komunikacyjnych

 

Pracownie warsztatowe

Adobe Photoshop

Analiza drzew w parkach miejskich

Design miejski

Ogrody na dachach

Projekt konkursowy

Projekt ogrodu biblijnego

Projekt ogrodu ziołowego

Techniki wizualizacji

 

Zajęcia seminaryjne

Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym

Człowiek, krajobraz i czas

Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego

 

Praktyki zawodowe

 


Rok akademicki 2019/2020

I semestr (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Grafika inżynierska - CAD 2D

Historia sztuki

Matematyka z elementami statystyki

Rysunek odręczny

Rysunek techniczny

Technologie informacyjne

Zasady projektowania krajobrazu

Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Logika

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne

II semestr (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Biologia roślin

Dendrologia

Fizjografia

Geometria wykreślna

Grafika inżynierska - CAD 3D

Historia sztuki ogrodowej

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe

Rysunek odręczny

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne

III semestr (cykl od 2018/2019)

Przedmioty obligatoryjne

Dendrologia

Ekologia

Fitosocjologia

Grafika inżynierska [CAD 3D]

Komponowanie ozdobnych roślin zielnych

Malarstwo i rzeźba

Organizacja i zarządzanie procesami realizacji obiektów architektury krajobrazu

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Historia filozofii

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt handlowy

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt usługowy

 

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

IV semestr (cykl od 2018/2019)

Przedmioty obligatoryjne

Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

Fitosocjologia

Geodezja

Gleboznawstwo

Grafika inżynierska [wizualizacje w programach specjalistycznych]

Komponowanie ozdobnych roślin zielnych

Malarstwo i rzeźba

Podstawy ergonomii

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

 

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Zieleń przy obiekcie sakralnym

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Zieleń przy obiekcie służby zdrowia

 

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

V semestr (cykl od 2017/2018)

Przedmioty obligatoryjne

Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

GIS

Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych

Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

Techniki prezentacji w architekturze krajobrazu

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Etyka

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Ogród przedszkolny oraz plac zabaw

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Ogród szkolny oraz plac zabaw

 

Pracownie warsztatowe

Adobe Photoshop

Design miejski

Ogrody na dachach

Projekt konkursowy

Projekt ogrodu biblijnego

Projekt ogrodu ziołowego

Zastosowanie programu Stella i Forkome

 

Zajęcia seminaryjne

Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym

Człowiek, krajobraz i czas

Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego

 

Praktyki zawodowe

VI semestr (cykl od 2017/2018)

Przedmioty obligatoryjne

Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo

Ekonomia i zarządzanie w architekturze krajobrazu

Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

Przyrodnicze podstawy architektury krajobrazu

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród naturalistyczny

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród patrona

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród zmysłów

 

Pracownie warsztatowe

Analizy awifaunistyczne w architekturze krajobrazu

Florystyka

Ogrody mobilne

Ogród feng - shui

Ścieżki dydaktyczne przy obiektach edukacyjnych

Techniki wizualizacji

Zarządzanie projektem

Zastosowanie pnączy

 

Zajęcia seminaryjne

Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym

Człowiek, krajobraz i czas

Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego

VII semestr (cykl od 2016/2017)

Przedmioty obligatoryjne

Elementy prawa w architekturze krajobrazu

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Miejski park przyrodniczy oraz zieleń ciągów komunikacyjnych

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Miejski park sportu oraz zieleń ciągów komunikacyjnych

 

Pracownie warsztatowe

Adobe Photoshop

Design miejski

Ogrody na dachach

Projekt konkursowy

Projekt ogrodu biblijnego

Projekt ogrodu ziołowego

Zastosowanie programu Stella i Forkome

 

Zajęcia seminaryjne

Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym

Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego

 

Praktyki zawodowe

 

 Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2020, godz. 19:35 - Ewa Pajdowska