ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 

Studia I stopnia

 

I semestr

 

Przedmioty obligatoryjne

Grafika inżynierska - CAD 2D

Historia sztuki

Matematyka z elementami statystyki

Rysunek odręczny

Rysunek techniczny

Technologie informacyjne

Zasady projektowania krajobrazu

Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Logika

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne

 

II semestr

 

Przedmioty obligatoryjne

Biologia roślin

Dendrologia

Fizjografia

Geometria wykreślna

Grafika inżynierska - CAD 3D

Historia sztuki ogrodowej

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe

Rysunek odręczny

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne

 

 

III semestr

 

Przedmioty obligatoryjne

Dendrologia

Ekologia

Fitosocjologia

Grafika inżynierska [CAD 3D]

Komponowanie ozdobnych roślin zielnych

Malarstwo i rzeźba

Organizacja i zarządzanie procesami realizacji obiektów architektury krajobrazu

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Historia filozofii

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt handlowy

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt usługowy

 

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

 

IV semestr

 

Przedmioty obligatoryjne

Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

Fitosocjologia

Geodezja

Gleboznawstwo

Grafika inżynierska [wizualizacje w programach specjalistycznych]

Komponowanie ozdobnych roślin zielnych

Malarstwo i rzeźba

Podstawy ergonomii

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

 

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Zieleń przy obiekcie sakralnym

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Zieleń przy obiekcie służby zdrowia

 

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

 

V semestr

 

Przedmioty obligatoryjne

Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

GIS

Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych

Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

Techniki prezentacji w architekturze krajobrazu

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Etyka

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Ogród przedszkolny oraz plac zabaw

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Ogród szkolny oraz plac zabaw

 

Pracownie warsztatowe

Adobe Photoshop

Design miejski

Ogrody na dachach

Projekt konkursowy

Projekt ogrodu biblijnego

Projekt ogrodu ziołowego

Zastosowanie programu Stella i Forkome

 

Zajęcia seminaryjne

Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym

Człowiek, krajobraz i czas

Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego

 

Praktyki zawodowe

 

 

VI semestr

 

Przedmioty obligatoryjne

Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo

Ekonomia i zarządzanie w architekturze krajobrazu

Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

Przyrodnicze podstawy architektury krajobrazu

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród naturalistyczny

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród patrona

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród zmysłów

 

Pracownie warsztatowe

Analizy awifaunistyczne w architekturze krajobrazu

Florystyka

Ogrody mobilne

Ogród feng - shui

Ścieżki dydaktyczne przy obiektach edukacyjnych

Techniki wizualizacji

Zarządzanie projektem

Zastosowanie pnączy

 

Zajęcia seminaryjne

Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym

Człowiek, krajobraz i czas

Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego

 

 

VII semestr

 

Przedmioty obligatoryjne

Elementy prawa w architekturze krajobrazu

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

 

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia projektowe

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Miejski park przyrodniczy oraz zieleń ciągów komunikacyjnych

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Miejski park sportu oraz zieleń ciągów komunikacyjnych

 

Pracownie warsztatowe

Adobe Photoshop

Design miejski

Ogrody na dachach

Projekt konkursowy

Projekt ogrodu biblijnego

Projekt ogrodu ziołowego

Zastosowanie programu Stella i Forkome

 

Zajęcia seminaryjne

Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym

Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego

 

Praktyki zawodowe

 

 Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2019, godz. 18:46 - Ewa Pajdowska