Rok akademicki 2020/2021

I semestr (cykl od 2020/2021)

Przedmioty obligatoryjne

Inżynieria krajobrazu

Ochrona krajobrazu

Planowanie przestrzenne

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne

Aktualne trendy w architekturze krajobrazu

Błękitna infrastruktura

Kulturowe uwarunkowania architektury krajobrazu

Miasta inteligentne - smart city

Ogrody naturalistyczne

Projektowanie uniwersalne

Przestrzeń kojąca zmysły

Rośliny i ogrody w sztuce

Struktura rekreacyjna miasta

Urban fauna - ochrona bioróżnorodności

Turystyka kulturowa a tożsamość miejsca

Zielona urbanistyka

Znaczenie usług ekosystemowych w projektowaniu

 

Przedmioty specjalizacyjne

Specjalność: Kształtowanie terenów zieleni

Kreacja artystyczna

Metody waloryzacji krajobrazu

Projektowanie graficzne

Projektowanie wielkoprzestrzenne

 

Specjalność: Kształtowanie przestrzeni funkcjonalnych

Estetyka i kreacja przestrzeni

Ochrona wartości historycznej i kulturowej przestrzeni

Polityka regionalna UE

Projektowanie zagospodarowania turystycznego

Zarządzanie i wycena nieruchomości

 

Seminaria do wyboru

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

Projektowanie krajobrazu i przestrzeni publicznych

 

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

II semestr (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Kształtowanie krajobrazu miast

Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich

Socjologia i psychologia środowiskowa

Systemy informacji przestrzennej - zaawansowane zastosowania

Teoria kształtowania i rewitalizacji przestrzeni

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Biblia - istota i rola w kulturze

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne

Człowiek a cywilizacja techniczna

Drzewa w mieście

Fauna miast i metropolii w projektowaniu krajobrazu

Hortiterapia

Roślinne dekoracje wnętrz

Zdrowie a krajobraz

 

Przedmioty specjalizacyjne

Specjalność: Kształtowanie terenów zieleni

Modelowanie krajobrazu

Projektowanie zintegrowane

 

Specjalność: Kształtowanie przestrzeni funkcjonalnych

Kształtowanie przestrzeni funkcjonalnych miasta

Modelowanie i prognozowanie zagospodarowania przestrzenią

 

Seminaria do wyboru

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

Projektowanie krajobrazu i przestrzeni publicznych

 

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

III semestr (cykl od 2019/2020)

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne

Aktualne trendy w architekturze krajobrazu

Błękitna infrastruktura

Kulturowe uwarunkowania architektury krajobrazu

Miasta inteligentne - smart city

Ogrody naturalistyczne

Projektowanie uniwersalne

Przestrzeń kojąca zmysły

Rośliny i ogrody w sztuce

Struktura rekreacyjna miasta

Urban fauna - ochrona bioróżnorodności

Turystyka kulturowa a tożsamość miejsca

Zielona urbanistyka

Znaczenie usług ekosystemowych w projektowaniu

 

Seminaria do wyboru

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

Projektowanie krajobrazu i przestrzeni publicznych


Rok akademicki 2019/2020

I semestr (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Inżynieria krajobrazu

Ochrona krajobrazu

Planowanie przestrzenne

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne

Aktualne trendy w architekturze krajobrazu

Krajobrazy krain geograficznych Polski

Kulturowe uwarunkowania architektury krajobrazu

Miasta inteligentne - smart city

Ogrody naturalistyczne

Projektowanie uniwersalne

Rośliny i ogrody w sztuce

Turystyka kulturowa a tożsamość miejsca

Znaczenie usług ekosystemowych w projektowaniu

 

Przedmioty specjalizacyjne

Specjalność: Kształtowanie terenów zieleni

Kreacja artystyczna

Metody waloryzacji krajobrazu

Projektowanie graficzne

Projektowanie wielkoprzestrzenne

 

Specjalność: Kształtowanie przestrzeni funkcjonalnych

Estetyka i kreacja przestrzeni

Ochrona wartości historycznej i kulturowej przestrzeni

Polityka regionalna UE

Projektowanie zagospodarowania turystycznego

Zarządzanie i wycena nieruchomości

 

Seminaria do wyboru

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

Projektowanie krajobrazu i przestrzeni publicznych

 

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

II semestr (cykl od 2018/2019)

Przedmioty obligatoryjne

Kształtowanie krajobrazu miast

Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich

Socjologia i psychologia środowiskowa

Systemy informacji przestrzennej

Teoria kształtowania i rewitalizacji przestrzeni

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Biblia - istota i rola w kulturze

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne

Człowiek a cywilizacja techniczna

Drzewa w mieście

Fauna miast i metropolii w projektowaniu krajobrazu

Hortiterapia

Roślinne dekoracje wnętrz

Zdrowie a krajobraz

 

Przedmioty specjalizacyjne

Specjalność: Kształtowanie terenów zieleni

Modelowanie krajobrazu

Projektowanie konserwatorskie

Projektowanie zintegrowane

 

Specjalność: Kształtowanie przestrzeni funkcjonalnych

Kształtowanie przestrzeni funkcjonalnych miasta

Modelowanie i prognozowanie zagospodarowania przestrzenią

Zrównoważony rozwój w gospodarowaniu przestrzenią

 

Seminaria do wyboru

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

Projektowanie krajobrazu i przestrzeni publicznych

 

Lektoraty

opis znajomości poziomów języków nowożytnych,

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

III semestr (cykl od 2018/2019)

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne

Aktualne trendy w architekturze krajobrazu

Krajobrazy krain geograficznych Polski

Kulturowe uwarunkowania architektury krajobrazu

Miasta inteligentne - smart city

Ogrody naturalistyczne

Projektowanie uniwersalne

Rośliny i ogrody w sztuce

Turystyka kulturowa a tożsamość miejsca

Znaczenie usług ekosystemowych w projektowaniu

 

Seminaria do wyboru

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

Projektowanie krajobrazu i przestrzeni publicznych

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2020, godz. 16:22 - Ewa Pajdowska