Filologia romańska

I stopień, I rok

 

Przedmioty obligatoryjne

Logika

Przedsiębiorczość

Wychowanie fizyczne

Lit_fr_średniowiecze-renesans_sem_I_2019-20

Lit_fr_XVII_wieku_sem_II_2019-20

Historia_Francji_sem_II_2019-20

 

 

PNJF_gramatyka_A1-A2_sem_I_i_II_2019-20 PNJF_gramatyka_z_elem_tłum_sem_I_i_II_2019-20 PNJF_gramatyka_zdania_sem_I_i_II_2019_20

PNJF_język_i_kultura_sem_I_i_II_2019-20

PNJF_wypowiedź_pisemna_a1-a2_sem_I_i_II_2019-20

PNJF_wypowiedź_ustna_a1-a2_sem_I_i_II_2019-20 PNJF_zintegrowane_sprawności_językowe_A1-A2_sem_I_i_II_2019-20

PNJF_fonetyka_i_ortografia_sem_II_2019-20

 

 

Przedmioty do wyboru (drugi język romański)

Język hiszpański

PNJH_gramatyka_praktyczna_A1-A2_sem_I_i_II_2019-20

PNJH_leksyka_i_konwersacja_A1A2_sem_I_i_II_2019-20

PNJH_zintegrowane_sprawnosci_jezykowe_sem_I_fil_rom_2019-20

 

Język włoski

PNJW_gramatyka_praktyczna_sem_I_i_II_2019-20 PNJW_leksyka_i_konwersacja_sem_I_i_II_2019-20 PNJW_zintegrowane_sprawności_językowe_A1_A2_sem_I_i_II_2019-20

 

 

Filologia romańska

I stopień, II rok

 

Przedmioty obligatoryjne

Historia filozofii

Kultura i mentalność epoki w lit. fr. XVIII w._sem_III_2019-20

Kultura i mentalność epoki w lit. fr. XIX w._sem_IV_2019-20

PNJF_gramatyka_zdania_B1_sem_III_i_IV_2019-20

PNJF_gramatyka_kontrastywna_sem_III_i_IV_2019-20

PNJF_wypowiedź_pisemna_B1_sem_III_i_IV_2019-20

PNJF_wypowiedź_ustna_B1_sem_III_i_IV_2019-20

PNJF_tŁłumaczenia_B1_sem_III_i_IV_2019-20 

PNJF_język_i_kultura_B1_sem_III_i_IV_2019-20

 

Przedmioty do wyboru (drugi język romański)

Język hiszpański

PNJH_leksyka_i_konwersacja_sem_III_i_IV_2019-20 PNJH_gramatyka_kontrastywna_hisz-pol_sem_III_i_IV_2019-20 PNJH_gramatyka_praktyczna_B1-B2_sem_III_i_IV_2019-20

Cywilizacja Hiszpanii_sem_III_i_IV_2019-20

 

Język włoski

PNJW_wypowiedź_pisemna_B1-B2_sem_III_i_IV_2019-20 PNJW_gramatyka_praktyczna_B1_sem_III_i_IV_2019-20 PNJW_zintegrowane_sprawności_językowe_B1_sem_III_i_IV_2019-20

Cywilizacja Włoch_sem_III_i_IV_2019-20

 

 

Filologia romańska

I stopień, III rok

 

Przedmioty obligatoryjne

Etyka

Kultura i mentalność w lit. fr._XX w._sem_V_2019-20

Współczesna_cywilizacja_francuska_sem_VI_2019-20

Wybrane_zagadnienia_z_teorii_języka__sem_V_2019-20

Gramatyka_opisowa_języka_francuskiego__sem_V_2019-20

PNJF_gramatyka_zdanie_i_tekst_B2_sem_V_i_VI_2019-20

PNJF_wypowiedź_pisemna_B2_sem_V_i_VI_2019-20

PNJF_wypowiedź_ustna_B2_sem_V_i_VI_2019-20

PNJF _tłumaczenia_B2_sem_V_i_VI__2019-20

 

Przedmioty do wyboru (drugi język romański)

Język hiszpański

PNJH_zintegrowane_sprawności_językowe_B2_sem_V_i_VI_2019-2020

PNJH_wypowiedź_pisemna_B2_sem_V_i_VI_2019-20

PNJH_tłumaczenia_B2_sem_V_i_VI_2019-20

 

Język włoski

PNJW_gramatyka_kontrastywna_wł-pl_sem_V_i_VI_2019-20

PNJW_rozwijanie_kompetencji_językowych_B2_sem_V_i_VI_2019-20

PNJW tłumaczenia_B2_sem_V_i_VI_2019-20

 

Seminaria licencjackie (jedno do wyboru)

Seminarium_lic_Literaturoznawstwo_sem_V_i_VI_2019-2020

Seminarium_lic_Językoznawstwo_sem_V_i_VI_2019-20

Seminarium_lic_Kultura_i_cywilizacja_sem_V_i_VI_2019-20

 

 

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020, godz. 11:16 - Edyta Kociubińska