I rok

 

Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia I

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia II

Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu

Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I

Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 - ścieżka początkująca

Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 - ścieżka początkująca

Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 - ścieżka zaawansowana

Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 - ścieżka zaawansowana

Logika

 

II rok

 

Literatura i kultura staroniemiecka

Niemieckojęzyczna literatura XVIII i XIX wieku

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia III

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia IV

Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II

Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo

Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz

Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim II

Wprowadzenie do językoznawstwa

Wprowadzenie do literaturoznawstwa

Interkulturowość w nauczaniu języków obcych

Dydaktyka języka niemieckiego w szkole podstawowej

Języki specjalistyczne: Nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyka

Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro

Języki specjalistyczne: Język naukowo-techniczny

Języki specjalistyczne: Język niemiecki w obsłudze ruchu turystycznego

 

III rok

 

Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (do 1945 roku)

Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (po 1945 roku)

Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III

Praktyczna nauka języka niemieckiego: konwersacja/argumentacja

Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka kontrastywna

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim III

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim IV

Kulturoznawstwo Niemiec

Kulturoznawstwo Szwajcarii, Austrii i Lichtensteinu

Dydaktyka szczegółowa języka niemieckiego w szkole podstawowej

Języki specjalistyczne:Język biznesu (Wirtschaftsdeutsch)

Języki specjalistyczne:Język prawniczy

Językoznawstwo (seminarium)

Literaturoznawstwo / Kulturoznawstwo (seminarium)

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2021, godz. 19:17 - Sylwia Mitko