I rok

 

Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia I

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia II

Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu

Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I

Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 - ścieżka początkująca

Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 - ścieżka początkująca

Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 - ścieżka zaawansowana

Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 - ścieżka zaawansowana

Logika

 

II rok

 

Literatura i kultura staroniemiecka

Niemieckojęzyczna literatura XVIII i XIX wieku

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia III

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia IV

Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II

Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo

Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz

Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim II

Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia tłumaczeniowe

Języki specjalistyczne: Nauki matematyczno-przyrodnicze

Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro

Języki specjalistyczne: Język naukowo-techniczny/informatyka

Polska auf Deutsch

Języki specjalistyczne: Język niemiecki w obsłudze ruchu turystycznego

Język angielski: zintegrowane sprawności językowe

Język angielski: gramatyka praktyczna

 

 

 

III rok

 

Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (do 1945 roku)

Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (po 1945 roku)

Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III

Praktyczna nauka języka niemieckiego: konwersacja/argumentacja

Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka kontrastywna

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim III

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim IV

Praktyczna nauka języka niemieckiego: językowa analiza tekstu

Kulturoznawstwo Niemiec

Kulturoznawstwo Szwajcarii, Austrii i Lichtensteinu

Dydaktyka języka niemieckiego w szkole podstawowej

Zajęcia zintegrowane z realizacją praktyki psychologiczno- pedagogicznej
Komunikacja w pracy nauczyciela (nauczyciel-uczeń)

Języki specjalistyczne: Prawo i ekonomia

Język angielski w komunikacji zawodowej

Językoznawstwo (seminarium)

Literaturoznawstwo (seminarium)

Kulturoznawstwo (seminarium)

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2021, godz. 22:37 - Sylwia Mitko