Rok I - Semestr 1

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa z geometrią I

Logika 

Wstęp do informatyki

Wstęp do matematyki

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok I - Semestr 2

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa z geometrią II

Analiza matematyczna I

Przedsiębiorczość

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Przedmiot do wyboru I

Abstrakcyjne struktury danych

Badania operacyjne

Geometria różniczkowa

Matematyka dyskretna

Matematyka finansowa

Podstawy metod numerycznych

Statystyczna analiza danych

Statystyka opisowa

Sztuczna inteligencja

Rok II - Semestr 3

Zajęcia obowiązkowe

Algebra abstrakcyjna

Analiza matematyczna III

Etyka

Historia filozofii

 

Zajęcia do wyboru
Zajęcia kierunkowe matematyczne

Podstawy miary i całki Lebesgue'a

Zajęcia do wyboru
Zajęcia specjalności informatycznej

Bazy danych I

Matematyczne podstawy grafiki komputerowej

Programowanie obiektowe

Zajęcia do wyboru
Zajęcia specjalności analiza danych i matematyka finansowa

Eksploracja danych w zarządzaniu biznesem

Lektoraty

Rok II - Semestr 4

Zajęcia obowiązkowe

Analiza matematyczna IV

Topologia przestrzeni metrycznych

Wstęp do teorii równań różniczkowych

 

Zajęcia do wyboru
Zajęcia kierunkowe matematyczne

Geometria różniczkowa

Zajęcia do wyboru
Zajęcia specjalności informatycznej

Abstrakcyjne struktury danych

Komputerowa analiza obrazów

Sztuczna inteligencja

Zajęcia do wyboru
Zajęcia specjalności analiza danych i matematyka finansowa

Statystyka opisowa

Matematyka finansowa

Lektoraty

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2019, godz. 18:49 - Ewa Pajdowska