Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1 Procesy poznawcze: percepcja i uwaga E/7 30 dr Mykola Chumak
2 Biblia - istota i rola w kulturze E/2 30 Ks. dr hab. Adam Kubiś
3 Logika E/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4 Biologiczne podstawy zachowania E/7 30 dr Paweł Stróżak
5 Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej E/8 30 dr Andrzej Januszewski
30 Przedsiębiorczość Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz, mgr Patrycja Wośko, dr Aneta Przepiórka, dr Małgorzata Torój

Rok I - Semestr 2

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1 Emocje i motywacje E/4 30 dr Małgorzata Torój
2 Psychologia różnic indywidualnych E/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
3 Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje E/4 30 dr Paweł Fortuna
4 Historia filozofii E/3 45 dr Maksymilian Roszyk
5 Metodologia psychologii E/3 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
1 Kierunki współczesnej psychologii (wykład) E/6 30 dr Justyna Iskra
2 Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia E/3 30 dr hab. Ewa Rzechowska , dr Monika Dacka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1 Podstawy psychologii biznesu E/4 30 dr Stanisław Mamcarz
2 Psychologia rozwoju człowieka E/3 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
3 Podstawy multimediów Z/2 30 dr Piotr Mamcarz

Rok II - Semestr 3

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1 Diagnoza psychologiczna (wykład) E/4 30 dr hab. Tomasz Jankowski
2 Osobowość (wykład) E/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
3 Psychologia społeczna (wykład) E/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
4 Etyka (wykład) E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
5 Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład) E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
6 Statystyka opisowa (wykład) E/2 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
7 Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Paweł Brudek
8 Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. dr Paweł Brudek
9 Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
10 Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Ks. dr Paweł Brudek
11 Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
12 Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Donat Dutkiewicz
13 Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Donat Dutkiewicz
14 Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Monika Dubas-Miciuk
15 Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Donat Dutkiewicz
16 Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
17 Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Czubak-Paluch
18 Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Jan Kutnik
19 Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Jan Kutnik
20 Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Katarzyna Czubak-Paluch
21 Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
22 Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Jan Kutnik
23 Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Jan Kutnik
24 Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Jan Kutnik
25 Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Wiechetek
26 Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Wiechetek
27 Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
28 Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
29 Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Paweł Ciszek
30 Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
31 Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Paweł Ciszek
32 Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Paweł Ciszek
33 Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Marek Marzel
34 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
35 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
36 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
37 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
38 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
39 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
40 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
41 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
42 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
43 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
44 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
45 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
46 Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
Lektoraty
1 Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 27) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
2 Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
3 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 28) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 29) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 30) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 31) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 32) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
8 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 33) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
9 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
10 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 129) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
11 Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
12 Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
13 Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
14 Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
15 Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
16 Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
17 Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18 Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
19 Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
1 Psychologia nowych mediów (wykład) E/3 15 dr Paweł Kot
2 Problemy starości i starzenia się (wykład) E/5 30 Ks. dr Paweł Brudek
3 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (wykład) E/3 15 dr Monika Dacka
4 Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Kot
5 Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Kot
6 Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Paweł Kot
7 Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Paweł Kot
8 Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Paweł Kot
9 Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Paweł Kot
10 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Monika Dacka
11 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Monika Dacka
12 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Monika Dacka
13 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Monika Dacka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1 Psychologia pracy i zarządzania (wykład) E/6 30 dr Jacek Sobek
2 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład) E/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
3 Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Jacek Sobek
4 Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Jacek Sobek
5 Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Jacek Sobek
6 Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Jacek Sobek
7 Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Jacek Sobek
8 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Aleksandra Duda
9 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
10 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
11 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
12 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka

Rok II - Semestr 4

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1 Diagnostyka inteligencji (wykład) E/5 30 dr Elżbieta Talik
2 Wnioskowanie statystyczne (wykład) E/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
3 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (wykład) E/2 15 dr Andrzej Januszewski
4 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
5 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
6 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
7 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Anna Skubisz-Czarnomska
8 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Anna Skubisz-Czarnomska
9 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Anna Skubisz-Czarnomska
10 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Magdalena Wójtowicz
11 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Magdalena Wójtowicz
12 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Magdalena Wójtowicz
13 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Magdalena Wójtowicz
14 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Magdalena Wójtowicz
15 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 12) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
16 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 13) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
17 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 14) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
18 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Adrianna Jastkowiak-Styła
19 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 16) Z/0 30 mgr Sylwia Jankowicz
20 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
21 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
22 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
23 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
24 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
25 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
26 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
27 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
28 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
29 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
30 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Marcin Wojtasiński
31 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Marcin Wojtasiński
32 Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Marcin Wojtasiński
33 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
34 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
35 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
36 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
37 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
38 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
39 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
40 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
41 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Zofia Mazur-Socha
Lektoraty
1 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
2 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 27) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
3 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 28) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 29) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 30) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 31) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 32) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
8 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 33) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
9 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
10 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 129) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
11 Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
12 Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
13 Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
14 Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
15 Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
16 Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
17 Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18 Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
19 Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
20 Język angielski - Certyfikat TELC B2 (egzamin) E/2 0 Brak obsady
21 Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin) E/2 0 mgr Beata Panasiuk
22 Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin) E/2 0 mgr Dorota Szymczyk
23 Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin) E/2 0 mgr Jacek Kowalik
24 Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin) E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
25 Język francuski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin) E/2 0 mgr Maria Piwińska
26 Język hiszpański (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin) E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
27 Język hiszpański (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin) E/2 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
28 Język niemiecki (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin) E/2 0 mgr Iwona Fijołek
29 Język rosyjski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin) E/2 0 mgr Barbara Okulska
30 Język włoski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin) E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
1 Psychologia rodziny (wykład) E/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2 Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład) E/3 15 dr Monika Dacka
3 Psychologia uzależnień (wykład) E/4 30 dr Joanna Chwaszcz
4 Podstawy psychologii zdrowia (wykład) E/3 15 dr Natalia Kajka
5 Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
6 Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
7 Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
8 Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Jagoda Łokczewska
9 Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Monika Dacka
10 Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Monika Dacka
11 Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Monika Dacka
12 Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Monika Dacka
13 Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Chwaszcz
14 Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
15 Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Dorota Reczek
16 Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Joanna Chwaszcz
17 Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
18 Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
19 Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
20 Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1 Podstawy psychologii zdrowia w pracy (wykład) E/3 15 dr Natalia Kajka
2 Zaburzenia zdrowia związane z pracą (wykład) E/2 15 dr hab. Agnieszka Kulik
3 Zarządzanie personelem (wykład) E/8 30 dr Grzegorz Kida
4 Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 5) Z/1 15 dr Natalia Kajka
5 Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 6) Z/1 15 dr Natalia Kajka
6 Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 7) Z/1 15 dr Natalia Kajka
7 Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 8) Z/1 15 dr Agata Poręba-Chabros
8 Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 9) Z/1 15 dr Agata Poręba-Chabros
9 Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 5) Z/1 15 dr Natalia Kajka
10 Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 6) Z/1 15 dr Natalia Kajka
11 Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 7) Z/1 15 dr Natalia Kajka
12 Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Ewelina Frańczyk
13 Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Agata Banakiewicz
14 Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Joanna Mierzwińska
15 Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Konrad Konefał
16 Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Konrad Konefał
17 Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Konrad Konefał
18 Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Konrad Konefał

Rok III - Semestr 5

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (wykład) E/3 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
2 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (wykład) E/2 15 dr Małgorzata Łysiak
3 Metody statystyczne (wykład) E/3 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
4 Psychologia wpływu społecznego (wykład) E/1 15 dr Michał Wiechetek
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1 Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
2 Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
3 Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
4 Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
5 Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
6 Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Mykola Chumak
7 Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
8 Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
9 Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
10 Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
11 Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
12 Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
13 Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
14 Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
15 Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
16 Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
17 Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
18 Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
19 Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
20 Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
21 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Łysiak
22 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Łysiak
23 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
24 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
25 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
26 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Magdalena Pietnoczko
27 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Magdalena Pietnoczko
28 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Gabriela Gaber
29 Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Magdalena Pietnoczko
30 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
31 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
32 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
33 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
34 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
35 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
36 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
37 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
38 Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Psychologia wychowania i nauczania (wykład) E/1 30 dr Ewa Sokołowska
2 Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (wykład) E/1 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
3 Patologie społeczne (wykład) E/1 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1 Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
2 Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
3 Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
4 Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
5 Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Justyna Nowicka-Kostrzewska
6 Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
7 Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
8 Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
9 Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
10 Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
11 Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
12 Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
13 Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
14 Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
15 Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1 Samoregulacja w aktywności człowieka (wykład) E/2 30 dr hab. Tomasz Jankowski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Diagnostyka parcjalnych deficytów rozwojowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1 Emisja głosu (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
2 Emisja głosu (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
3 Metodyka (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
4 Metodyka (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1 Promocja zdrowia (wykład) E/2 30 Zawieszone
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Budowanie programów profilaktycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
2 Promocja zdrowia (konwersatorium) Z/2 30 dr Natalia Kajka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Wykład
1 Psychologia twórczości (wykład) E/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1 Społeczne aspekty biegu życia ludzkiego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat metodologiczny
1 Metodologia badań w psychologii emocji i motywacji (warsztaty) Z/3 30 dr Paweł Kot
2 Metodologia badań w psychologii klinicznej (warsztaty) Z/3 30 dr Dorota Kuncewicz
3 Metodologia badań w psychologii procesów poznawczych (warsztaty) Z/3 30 dr Paweł Stróżak
4 Metodologia badań w psychologii rehabilitacji (warsztaty) Z/3 30 dr Katarzyna Mariańczyk
5 Metodologia badań w psychologii różnic indywidualnych (warsztaty) Z/3 30 dr Martyna Płudowska
6 Metodologia badań w psychologii wychowawczej i rodziny (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
7 Metodologia badań w psychoprofilaktyce patologii społecznej (warsztaty) Z/3 30 dr Joanna Chwaszcz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (wykład) E/2 30 dr Stanisław Mamcarz
2 Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (wykład) E/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1 Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
2 Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
3 Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
4 Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
5 Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Monika Berej
6 Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Monika Berej
7 Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Ewelina Sitko
8 Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Ewelina Sitko
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1 Psychologia marketingu (wykład) E/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Ilościowe metody badań marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Monika Sak-Skowron
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Psychologia procesu szkoleniowego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Trening
1 Trening interpersonalny (trening - Grupa: 1) Z/2 30 Zawieszone
2 Trening interpersonalny (trening - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1 Psychologia perspektywy czasowej i zarządzania przez cele w organizacjach (wykład) E/2 30 dr Paweł Kot
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Metody wzmacniania zasobów zdrowotnych w środowisku pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Ewelina Frańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1 Zarządzanie poprzez wartości w biznesie (wykład) E/2 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Geneza i rozwój celów, planów i decyzji w biznesie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Warsztat metodologiczny
1 Metodologia badań w aktywności zawodowej człowieka w biegu życia (warsztaty) Z/3 30 mgr Bogumiła Krawiec
2 Metodologia badań w psychologii organizacji i zarządzania (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
3 Metodologia badań w psychologii osobowości (warsztaty) Z/3 30 dr Katarzyna Czubak-Paluch
4 Metodologia badań w psychologii procesów społecznych (warsztaty) Z/3 30 dr Michał Wiechetek
5 Metodologia badań w psychologii zdrowia w środowisku pracy (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Agnieszka Kulik
6 Metodologia badań w społecznej psychologii osobowości (warsztaty) Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk

Rok III - Semestr 6

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1 Podstawy psychometrii (wykład) E/2 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
2 Diagnostyka osobowości (wykład) E/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
3 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wykład) E/2 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1 Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wiktor Razmus
2 Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewelina Purc
3 Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Ewelina Purc
4 Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Ewelina Purc
5 Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
6 Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
7 Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
8 Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
9 Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Ewelina Purc
10 Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 30 mgr Nasturcja Toruj
11 Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
12 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
13 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
14 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
15 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
16 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
17 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
18 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
19 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
20 Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
Laboratorium (blok podstawowy)
1 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Roma Kulinicz
2 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Katarzyna Pasternak
3 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Jan Kutnik
4 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Jan Kutnik
5 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jan Kutnik
6 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Donat Dutkiewicz
7 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Jan Kutnik
8 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Jan Kutnik
9 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Jan Kutnik
10 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 mgr Aneta Kozioł
11 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 mgr Katarzyna Pasternak
12 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 mgr Donat Dutkiewicz
13 Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 mgr Donat Dutkiewicz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Emocje w relacjach społecznych (wykład) E/3 15 dr Małgorzata Torój
2 Psychologiczne doradztwo karier (wykład) E/3 15 dr Grzegorz Kida
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1 Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
2 Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
3 Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
4 Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
5 Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
6 Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
7 Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
8 Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
9 Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
10 Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat
1 Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Aneta Kozioł
2 Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Aneta Kozioł
3 Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Tomasz Jankowski
4 Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Tomasz Jankowski
5 Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 5) Z/3 30 mgr Aneta Kozioł
6 Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 6) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
7 Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 7) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Diagnostyka zaburzeń psychicznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Iwona Jędrzejczyk
2 Kliniczne aspekty badania osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1 Dydaktyka (CE) (wykład) E/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1 Praktyczne elementy dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
2 Praktyczne elementy dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1 Ewaluacja działań profilaktycznych (wykład) E/2 30 dr Joanna Chwaszcz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Trening twórczości w oddziaływaniach profilaktycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
konwersatorium
1 Elementy psychoseksuologii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
2 Społeczne konteksty przejścia do dorosłości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat metodologiczny
1 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii emocji i motywacji (warsztaty) Z/3 30 dr Paweł Kot
2 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii klinicznej (warsztaty) Z/3 30 dr Dorota Kuncewicz
3 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii procesów poznawczych (warsztaty) Z/3 30 dr Paweł Stróżak
4 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii rehabilitacji (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
5 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii różnic indywidualnych (warsztaty) Z/3 30 dr Martyna Płudowska
6 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii wychowawczej i rodziny (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
7 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychoprofilaktyce patologii społecznej (warsztaty) Z/3 30 dr Joanna Chwaszcz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (wykład) E/1 30 dr Stanisław Mamcarz
2 Psychologia kultury pracy i organizacji (wykład) E/2 30 dr Mariusz Wołońciej
3 Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego (wykład) E/2 30 dr Ewelina Purc
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1 Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
2 Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
3 Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
4 Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
5 Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
6 Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
7 Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
8 Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
9 Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
10 Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
11 Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
12 Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
2 Psychologia reklamy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1 Psychodrama w szkoleniach (wykład) E/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Zarządzanie wielokulturowością w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Trening
1 Trening interpersonalny (trening - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
2 Trening interpersonalny (trening - Grupa: 2) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Gry i zachowania nieuczciwe w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
2 Osobowościowe podstawy prognozowania zachowań (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Roma Kulinicz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Jakość życia w środowisku pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Łysiak
2 Manipulacja a współdziałanie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Andrzej Januszewski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Warsztat metodologiczny
1 Analiza i interpretacja danych empirycznych w aktywności zawodowej człowieka w biegu życia (warsztaty) Z/3 30 mgr Bogumiła Krawiec
2 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii organizacji i zarządzania (warsztaty) Z/3 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
3 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii osobowości (warsztaty) Z/3 30 dr Jan Kutnik
4 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii procesów społecznych (warsztaty) Z/3 30 dr Michał Wiechetek
5 Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii zdrowia w środowisku pracy (warsztaty) Z/3 30 dr Natalia Kajka
6 Analiza i interpretacja danych empirycznych w społecznej psychologii osobowości (warsztaty) Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk

Rok IV - Semestr 7

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Psychologia kliniczna dorosłych (wykład) E/5 15 dr hab. Dorota Mącik
2 Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (wykład) E/4 15 dr Karolina Krzysztofik
3 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład) E/4 15 dr Małgorzata Łysiak
4 Psychoterapia (wykład) E/4 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1 Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Dorota Mącik
2 Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
3 Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
4 Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
5 Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
6 Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Karolina Krzysztofik
7 Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Karolina Krzysztofik
8 Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Karolina Krzysztofik
9 Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Karolina Krzysztofik
10 Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Karolina Krzysztofik
11 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
12 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
13 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
14 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
15 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Trening
1 Psychoterapia (trening - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
2 Psychoterapia (trening - Grupa: 2) Z/2 30 dr Natalia Kajka
3 Psychoterapia (trening - Grupa: 3) Z/2 30 dr Natalia Kajka
4 Psychoterapia (trening - Grupa: 4) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
5 Psychoterapia (trening - Grupa: 5) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
6 Psychoterapia (trening - Grupa: 6) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
7 Psychoterapia (trening - Grupa: 7) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
8 Psychoterapia (trening - Grupa: 8) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1 Psychologiczne aspekty chorób somatycznych i psychicznych (wykład) E/2 30 dr hab. Dorota Mącik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Metody projekcyjne w diagnozie klinicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
2 Metody projekcyjne w diagnozie klinicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1 Pedagogika (CE) (wykład) E/2 30 dr hab. Piotr Magier
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1 Elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2 Elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Terapia systemowa rodziny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Warsztat
1 Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2 Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Wykład
1 Psychologia zachowań prospołecznych (wykład) E/2 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1 Społeczna psychologia osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Magda Tatara
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Wykład
1 Stan zdrowia a jakość życia dzieci i młodzieży (wykład) E/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1 Zagadnienia psychosomatyki a jakość życia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Kulik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1 Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik
2 Poznawcza psychologia Ja (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
3 Poznawcza psychologia osobowości (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Tomasz Jankowski
4 Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5 Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska
6 Psychologia emocji i motywacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7 Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
9 Psychologia międzykulturowa (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10 Psychologia osobowości (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
11 Psychologia pracy i migracji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
12 Psychologia procesów poznawczych (seminarium) Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
13 Psychologia rehabilitacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
14 Psychologia religii i duchowości (seminarium) Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
15 Psychologia różnic indywidualnych (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
16 Psychologia społeczna i religii (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
17 Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
18 Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
19 Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium) Zbo/4 30 dr Wiktor Razmus
20 Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
21 Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium) Zbo/4 30 dr Joanna Chwaszcz
22 Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
23 Społeczna psychologia osobowości (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład) E/4 30 dr Michał Wiechetek
2 Psychologia ekonomiczna (wykład) E/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
3 Psychologia środowiskowa (wykład) E/5 30 dr Grzegorz Kida
4 Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (wykład) E/4 30 dr Katarzyna Mariańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Paweł Ciszek
2 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Paweł Ciszek
3 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Daria Ziarkiewicz-Powolny
4 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
5 Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
6 Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
7 Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
8 Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1 Psychologia zachowań konsumenckich (wykład) E/2 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Neuromarketing (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1 Zarządzanie stresem w organizacji (wykład) E/2 30 dr Stanisław Mamcarz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Psychologiczne aspekty rekrutacji pracowników (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1 Doświadczenie traumy a aktywność życiowa (wykład) E/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1 Zarządzanie konfliktem w organizacji (wykład) E/2 30 dr Grzegorz Kida
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Olha Pavlovych
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1 Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3 Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4 Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik
5 Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6 Psychologia jakości życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7 Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8 Psychologia percepcji (seminarium) Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
9 Psychologia pracy i organizacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
11 Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
12 Psychologia społeczna (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
13 Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
14 Psychologia zarządzania personelem (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
15 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
16 Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
17 Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium) Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18 Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
19 Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska

Rok IV - Semestr 8

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1 Poradnictwo psychologiczne (wykład) E/4 30 dr Elżbieta Januszewska
2 Psychiatria (wykład) E/6 30 prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
Warsztat obowiązkowy (blok podstawowy)
1 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
2 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
3 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
4 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
5 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
6 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
7 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
8 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 8) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
9 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 9) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
10 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 10) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
11 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 11) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
12 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 12) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
13 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 13) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
14 Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 14) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Neuropsychologia (wykład) E/2 15 dr Joanna Kuryłowicz
2 Psychologia religii (wykład) E/1 30 Ks. dr Radosław Rybarski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1 Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
2 Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
3 Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
4 Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
5 Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
6 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
7 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
8 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
9 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
10 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
11 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
12 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
13 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
14 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
15 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
16 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
17 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
18 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
19 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
20 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
21 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
22 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
23 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
24 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
25 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
26 Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Radosław Rybarski
27 Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Ks. dr Radosław Rybarski
28 Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Ks. dr Radosław Rybarski
29 Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
30 Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1 Psychologia sądowa (wykład) E/2 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Psychiatria (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
2 Psychiatria (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1 Metody pracy w rehabilitacji kompleksowej (wykład) E/2 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Warsztat
1 Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
2 Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
3 Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1 Wybrane zagadnienia psychopatologii (wykład) E/2 30 dr hab. Agnieszka Kulik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Psychoterapia integralna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Wykład
1 Psychologia kultury (wykład) E/2 30 dr Michał Wiechetek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1 Społeczna geneza indywidualnych ścieżek rozwoju (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Wykład
1 Zespół wypalenia a jakość życia w opiece (wykład) E/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1 Pozytywne funkcje negatywnych doświadczeń: stresu, kryzysu, traumy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Elżbieta Talik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1 Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
2 Poznawcza psychologia Ja (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
3 Poznawcza psychologia osobowości (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Tomasz Jankowski
4 Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5 Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska
6 Psychologia emocji i motywacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7 Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
9 Psychologia międzykulturowa (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10 Psychologia osobowości (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
11 Psychologia pracy i migracji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
12 Psychologia procesów poznawczych (seminarium) Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
13 Psychologia rehabilitacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
14 Psychologia religii i duchowości (seminarium) Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
15 Psychologia różnic indywidualnych (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
16 Psychologia społeczna i religii (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
17 Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
18 Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
19 Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium) Zbo/5 30 dr Wiktor Razmus
20 Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
21 Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium) Zbo/5 30 dr Joanna Chwaszcz
22 Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
23 Społeczna psychologia osobowości (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Psychologiczne doradztwo zawodowe (wykład) E/3 15 dr Grzegorz Kida
2 Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (wykład) E/4 15 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1 Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Izabela Szymczak
2 Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Izabela Szymczak
3 Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Izabela Szymczak
4 Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Izabela Szymczak
5 Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
6 Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
7 Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
8 Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1 Neuropoznawcze uwarunkowania mediów audio-wizualnych (wykład) E/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Kreowanie wizerunku (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1 Narzędzia zarządzania personelem (wykład) E/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Psychologiczne aspekty wynagradzania i oceny pracowników (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1 Mechanizmy motywacyjne w organizacjach (wykład) E/2 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Zarządzanie czasem: diagnostyka postaw temporalnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1 Kreatywne zachowanie i twórcze myślenie w mediacjach (wykład) E/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Interwencja kryzysowa w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1 Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3 Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4 Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
5 Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6 Psychologia jakości życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7 Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8 Psychologia percepcji (seminarium) Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
9 Psychologia pracy i organizacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
11 Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
12 Psychologia społeczna (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
13 Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
14 Psychologia zarządzania personelem (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
15 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
16 Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
17 Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium) Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18 Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
19 Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska

Rok V - Semestr 9

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Konwersatorium obowiązkowe (blok podstawowy)
1 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/6 30 dr Emilia Mielniczuk
2 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
3 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
4 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 4) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
5 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 5) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
6 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 6) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
7 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 7) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
8 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 8) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
9 Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 9) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1 Psychologia jakości życia wobec wyzwań współczesności (wykład) E/6 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Natalia Kajka
2 Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Natalia Kajka
3 Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
4 Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
5 Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
6 Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Warsztat
1 Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
2 Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
3 Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Praktyka pedagogiczna
1 Praktyka pedagogiczna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 150 dr Dorota Kuncewicz
2 Praktyka pedagogiczna (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 150 dr Małgorzata Torój
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Arteterapia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Agata Banakiewicz
2 Religijność w psychoprofilaktyce i psychoterapii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Radosław Rybarski
3 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1 Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Karolina Krzysztofik
2 Jakość życia w okresie średniej i późnej dorosłości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Paweł Brudek
3 Religijne i duchowe konteksty jakości życia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Radosław Rybarski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1 Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik
2 Poznawcza psychologia Ja (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
3 Poznawcza psychologia osobowości (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Tomasz Jankowski
4 Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5 Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska
6 Psychologia emocji i motywacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7 Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
9 Psychologia międzykulturowa (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10 Psychologia osobowości (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
11 Psychologia pracy i migracji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
12 Psychologia procesów poznawczych (seminarium) Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
13 Psychologia rehabilitacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
14 Psychologia religii i duchowości (seminarium) Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
15 Psychologia różnic indywidualnych (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
16 Psychologia społeczna i religii (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
17 Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
18 Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
19 Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium) Zbo/4 30 dr Wiktor Razmus
20 Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
21 Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium) Zbo/4 30 dr Joanna Chwaszcz
22 Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
23 Społeczna psychologia osobowości (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Praktyka wakacyjna
1 Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 100 dr Dorota Kuncewicz
2 Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 4) Zbo/5 100 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1 Funkcjonowanie człowieka w warunkach ekstremalnych: psychologia lotnicza (wykład) E/6 30 dr hab. Janusz Ślusarski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Public relations (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Krystian Macheta
2 Samowiedza i samoregulacja w zachowaniach konsumenckich (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Magda Tatara
3 Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Wiktor Razmus
4 Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Analiza transakcyjna w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Natalia Kajka
2 Coaching i Mentoring (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Jacek Sobek
3 Organizacja wobec pracownika z niepełnosprawnością (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Katarzyna Mariańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Integracja zespołów ludzkich: Konfrontacja z sobą w zastosowaniach (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
2 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Strzelecka
3 Psychologia zachowań w dynamicznej sytuacji rynkowej i finansowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Negocjacje w biznesie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
2 Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
3 Mediacje i rozwiązywanie sporów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1 Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3 Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4 Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik
5 Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6 Psychologia jakości życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7 Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8 Psychologia percepcji (seminarium) Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
9 Psychologia pracy i organizacji (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
11 Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
12 Psychologia społeczna (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
13 Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
14 Psychologia zarządzania personelem (seminarium) Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
15 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
16 Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium) Zbo/4 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
17 Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium) Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18 Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
19 Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium) Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Praktyka wakacyjna
1 Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 100 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2 Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 3) Zbo/5 100 dr Katarzyna Mariańczyk

Rok V - Semestr 10

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1 Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr hab. Dorota Mącik
2 Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa: 2) Z/5 30 dr hab. Dorota Mącik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1 Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Badora
2 Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Adam Maj
3 Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
4 Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
5 Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
6 Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1 Analiza procesu terapeutycznego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1 Jakość życia w procesie rozwoju człowieka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1 Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
2 Poznawcza psychologia Ja (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
3 Poznawcza psychologia osobowości (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Tomasz Jankowski
4 Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5 Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska
6 Psychologia emocji i motywacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7 Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
9 Psychologia międzykulturowa (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10 Psychologia osobowości (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
11 Psychologia pracy i migracji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
12 Psychologia procesów poznawczych (seminarium) Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
13 Psychologia rehabilitacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
14 Psychologia religii i duchowości (seminarium) Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
15 Psychologia różnic indywidualnych (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
16 Psychologia społeczna i religii (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
17 Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
18 Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
19 Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium) Zbo/5 30 dr Wiktor Razmus
20 Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
21 Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium) Zbo/5 30 dr Joanna Chwaszcz
22 Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
23 Społeczna psychologia osobowości (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Praca dyplomowa
1 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 prof. dr hab. Stanisława Steuden
3 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Agnieszka Kulik
4 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
5 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
6 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Oleś
7 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr Paweł Stróżak
8 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
9 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
10 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
11 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr Joanna Chwaszcz
12 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
13 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Ewa Rzechowska
14 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
15 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
16 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 prof. dr hab. Mariola Łaguna
17 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
19 Praca dyplomowa magisterska (Psychologia międzykulturowa) PWJŻ (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
20 Praca dyplomowa magisterska (Psychologia wychowawcza i rodziny) PWJŻ (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
21 Praca dyplomowa magisterska (Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy) (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1 Jakościowe metody badań marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1 Psychologiczne metody badania kierowców (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Piotr Mamcarz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1 Emocjonalne i motywacyjne mechanizmy aktywności zawodowej i społecznej (konwersatorium) Z/5 30 dr Paweł Kot
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1 Style funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Andrzej Januszewski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1 Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3 Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4 Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
5 Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6 Psychologia jakości życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7 Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8 Psychologia percepcji (seminarium) Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
9 Psychologia pracy i organizacji (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10 Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
11 Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
12 Psychologia społeczna (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
13 Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
14 Psychologia zarządzania personelem (seminarium) Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
15 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
16 Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium) Zbo/5 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
17 Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium) Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18 Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
19 Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium) Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Praca dyplomowa
1 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
4 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Agnieszka Kulik
5 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Oleś
6 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
7 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
8 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
9 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
10 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 prof. dr hab. Mariola Łaguna
11 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
12 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
13 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Ewa Rzechowska
14 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
15 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr Paweł Stróżak
16 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 prof. dr hab. Stanisława Steuden
17 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
18 Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze

Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2021, godz. 10:02 - Karol Goral