Studia stacjonarne 1. stopnia

 

1. rok

 

historia_anglii_i_usa

historia_literatury_angielskiej

historyczne_inspiracje

komunikacja_i_kultura_jezyka

media_anglojezyczne_

pedagogika_ogolna

pnja_gramatyka

pnja_konwersacje

pnja_praca_z_tekstem_

pnja_sprawnosci_zintegrowane

pnja_wymowa

psychologia_ogolna

teksty_kultury_

wstep_do_jezykoznawstwa

wstep_do_kulturoznawstwa_

wstep_do_literaturoznawstwa

 

2. rok

 

dydaktyka_nauczania_jezyka_angielskiegi

dydaktyka_ogolna

empiryczne_badania_jezyka

gramatyka_opisowa._fonetyka

gramatyka_opisowa._fonologia

gramatyka_opisowa._morfologia

gramatyka_opisowa._skladnia

historia_literatury_angielskiej

komunikacja_i_interpretacja

kultura_wspolczesna

odmiany_jezyka_angielskiego_

pnja_angielski_prawniczy_i_medyczny

pnja_angielski_w_biznesie

pnja_gramatyka

pnja_konwersacje

pnja_praca_nad_tekstem_akademickim

pnja_sprawnosci_zintegrowane

teksty_audiowizualne

 

3. rok

 

pnja_tlumaczenia

dydaktyka_nauczania_jezyka_angielskiego_

historia_jezyka_angielskiego

historia_literatury_amerykanskiej

jezyk_i_kultura_irlandii

jezyk_i_kultura_walii

jezyk_irlandzki

made_in_britain

pnja_gramatyka

pnja_jezyk_mediow

pnja_pisanie_akademickie

pnja_tlumaczenia

pnja_warsztat_tlumacza

seminarium-jezykoznawstwo

seminarium-jezykoznawstwo_stosowane

seminarium-kulturoznawstwo

seminarium-literatura_angielska

seminarium-literatura_anglojezyczna

seminarium-literaturoznawstwo 

 

Studia stacjonarne 2. stopnia

 

1. rok

 

dydaktyka_jezyka_angielskiego_

fonologia_ fonologia_xxi_wieku

funkcjonalna_gramatyka_kontrastywna_

jezykoznawstwo_historyczne

jezykoznawstwo_stosowane_w_praktyce

kulturoznawstwo_brytyjsko-amerykanskie

kulturoznawstwo_celtycko-amerykanskie

kulturoznawstwo_celtycko-brytyjskie

literatura_amerykanska_

literatura_angielska

literatura_anglojezyczna_a_nowe_zjawiska_w_kulturze_wspolczesnej

literatura_i_nowe_media

media_jako_kontekst_i_narzedzie_komunikacji

media_w_kulturze_anglo-amerykanskiej

morfologia

nowe_spojrzenie_na_metodologie_badan_jezykoznawczych nowe_spojrzenie_na_metodologie_badan_literaturoznawczych

nowe_trendy_w_skladni_generatywnej

pedagogika_ogolna

pnja

pnja_jezyki_specjalistyczne

podstawy_dydaktyki

psychologia_ogolna

psychologia_wychowawcza_i_rozwojowa_mlodziezy

seminarium-_kulturoznawstwo

seminarium-jezykoznawstwo

seminarium-jezykoznawstwo_ogolne

seminarium-jezykoznawstwo_stosowane

seminarium-jezykoznawstwo_teoretyczne

seminarium-komparatystyka_jezykowa_w_tlumaczeniach

seminarium-literatura_angielska

seminarium-literatura_anglojezyczna

seminarium-literaturoznawstwo

seminarium-metodyka

seminarium.translatoryka

skladnia

teksty_kultury_amerykanskiej

teoria_literatury_

tlumaczenia_audiowizualne

tlumaczenia_literackie

tlumaczenia_ustne_-_podstawy_warsztatu

tlumaczenie_specjalistyczne-_zarzadzanie_prawo_i_marketing_w_biznesie wspolczesne_teorie_i_najnowsze_trendy_w_morfologii wybrane_agadnienia_kulturoznawstwa_angielskiego_obszaru_jezykowego wybrane_aspekty_jezykoznawstwa wybrane_problemy_edukacyjne wybrane_zagadnienia_literaturoznawstwa_ang. zarzadzanie_informacja__i_terminologia

 

2. rok

 

fonetyka_akustyczna

literatura_a_film

literatura_anglo-irlandzkawalijska

medialne_poszukiwania_literatury

multilingwizm_i_multikulturowosc_sredniowiecznej_anglii

narzedzia_cyfrowe_w_jezykoznawstwie

pnja

seminarium-jezykoznawstwo

seminarium-jezykoznawstwo_ogolne

seminarium-jezykoznawstwo_stosowane_

seminarium-komparatystyka_jezykowa_w_tlumaczeniach

seminarium-kulturoznawstwo_angielskiego_i_celtyckiego_obszaru_jezykowego 

seminarium-literatura_amerykanska

seminarium-literatura_anglojezyczna 

seminarium-literaturoznawstwo

tlumaczenia_specjalistyczne_-_technika_i_technologie_medycyna_humanistyka tlumaczenia_ustne_w_zakresie_wybranych_dziedzin_komunikacji_specjalistycznej

typologia_jezykowa

wspolczesne_trendy_w_literaturze_anglojezycznej

wybrane_aspekty_w_literaturze_amerykanskiej wybrane_zagadnienia_jezykoznawstwa_angielskiego

Autor: Monika Nizioł
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2020, godz. 13:49 - Sławomir Wącior