Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia

I rok, semestr 1

Analiza matematyczna

Historia filozofii

Język obcy nowożytny

Logika

Mikroekonomia (semestr 1 i 2)

Podstawy informatyki dla ekonomistów
Prawo dla ekonomistów
Przedsiębiorczość
Technologie informatyczne w pracy ekonomisty (semestr 1 i 2)

Wychowanie fizyczne

Przedmioty do wyboru

Agrobiznes
Gospodarka a kultura
Nauki o organizacji
Polityka innowacyjności

I rok, semestr 2

Algebra liniowa

Ekonomika przedsiębiorstwa

Etyka

Historia gospodarcza

Metodologia nauk ekonomicznych
Podstawy finansów

Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce

Przedmioty do wyboru

Biznesowe wykorzystanie Internetu
Kultura organizacji
Principles of microeconomics decisions

Przywództwo w biznesie
Rozwój lokalny i regionalny

Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia

I rok, semestr 1

Bankowość
Ekonomia menedżerska

Historia myśli ekonomicznej

Język obcy nowożytny w biznesie

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

Prawo gospodarcze
Rynki finansowe

Wnioskowanie statystyczne

Przedmioty do wyboru

Seminarium - do wyboru (semestr 1-4)

I rok, semestr 2

Biblia - istota i rola w kulturze

Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych
Makroekonomia współczesna
Podstawy ubezpieczeń
Sprawozdawczość finansowa

Przedmioty do wyboru

Korporacje międzynarodowe

Macroeconomic Policy

Międzynarodowe rynki finansowe
Ocena przedsiębiorstwa. Zagadnienia wybrane

Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

Analiza decyzji biznesowych

Rynek pieniężny i kapitałowy. Instrumenty i inwestowanie
Strategie finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
Rachunkowość finansowa zaawansowana

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, godz. 22:58 - Zdzisław Błasiak